Χρήστος Πλατής

Έτος Ίδρυσης 2005

Τεχνικό Γραφείο   Εταιρικό Πορτφόλιο    Εταιρικό Προφίλ (PDF)

  Σχετικά με την Εταιρεία


Το Τεχνικό Γραφείο "Χρήστος Πλατής και Συνεργάτες" ιδρύθηκε το 2005 από τον Διπλωματούχο Μηχανικό, MSc, Χρήστο Κ. Πλατή, εξειδικευμένο στη μελέτη, στον σχεδιασμό, στην αδειοδότηση και κατασκευή κτηριακών έργων, ο οποίος είναι πλαισιωμένος από μια ομάδα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, άρτια εκπαιδευμένων στον τομέα των μελετών, επιβλέψεων, μελετών εφαρμογής, αδειοδοτήσεων και κατασκευών. Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε διάφορα σχήματα μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων. Οι δραστηριότητες του Τεχνικού Γραφείου δεν περιορίζονται στην Αττική όπου εδρεύει, αλλά σε όλη την Ελλάδα.

- Στο τεχνικό γραφείο "Χρήστος Πλατής και Συνεργάτες" αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων σταδίων για κάθε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εξειδικευμένη υπηρεσία μηχανικού, παρέχοντας ένα άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε την αρμονική και ικανοποιητική συνεργασία με τον πελάτη.

- Στο τεχνικό γραφείο "Χρήστος Πλατής και Συνεργάτες" έχουμε για εσάς τη "μηχανική" λύση για κάθε έργο ή μελέτη, που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας.

Ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις και εφαρμογές:

Άδειες Δόμησης
Άδειες Λειτουργίας
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ενεργειακές Μελέτες
Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων
Μελέτες Πυρασφάλειας
Στατικές Μελέτες
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Ανακαινίσεις

- Αρχιτεκτονικές Μελέτες: Με αρχικό γνώμονα τις επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη στοχεύουμε στην κατασκευή λειτουργικών και καλαίσθητων οικοδομημάτων, εναρμονισμένων με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Συνδυάζοντας νέες μεθόδους, τεχνοτροπίες και υλικά, επιτυγχάνεται ένα σύγχρονο αποτέλεσμα με στοιχεία του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και ρυθμού του εκάστοτε τόπου.

- Στατικές Μελέτες: Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές, σύμμικτες ή με φέρουσα τοιχοποιία, μελετώνται και υλοποιούνται με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Επίσης, εξειδικευόμαστε στον έλεγχο και την ενίσχυση της στατικής επάρκειας παλαιών, σεισμόπληκτων και οποιωνδήποτε άλλων ευπαθών κτηρίων που χρήζουν αποκατάστασης.

- Διακοσμήσεις Εσωτερικών Χώρων: Ο σχεδιασμός των εσωτερικών διαρρυθμίσεων αποσκοπεί τόσο στη λειτουργικότητα του χώρου όσο και σε ένα οπτικά καλαίσθητο αποτέλεσμα. Η βέλτιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών διαστάσεων, του φυσικού σε συνδυασμό με τον τεχνητό φωτισμό και τα κατάλληλα υλικά συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του.

- Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες: Διαθέτουμε οργανωμένο και καταρτισμένο τμήμα με εξειδίκευση στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων και συστημάτων ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.

- Μελέτες Πυροπροστασίας: Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης προτείνουμε τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας, έτσι ώστε αυτά να καλύπτουν τις απαιτήσεις του χώρου σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το νόμο.

- Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οι μηχανικοί μας, αναλαμβάνουν την εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στοχεύουν στον εντοπισμό και την αξιολόγηση βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην περιγραφή µέτρων πρόληψης και µείωσης ή αποκατάστασης των αρνητικών τυχόν επιπτώσεων. Επιπλέον, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.

Το Τεχνικό Γραφείο "Χρήστος Πλατής και Συνεργάτες" ιδρύθηκε το 2005 από τον Διπλωματούχο Μηχανικό, MSc, Χρήστο Κ. Πλατή, εξειδικευμένο στη μελέτη, στον σχεδιασμό, στην αδειοδότηση και κατασκευή κτηριακών έργων, ο οποίος είναι πλαισιωμένος από μια ομάδα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, άρτια εκπαιδευμένων στον τομέα των μελετών, επιβλέψεων, μελετών εφαρμογής, αδειοδοτήσεων και κατασκευών. Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε διάφορα σχήματα μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων.

Συνεργαζόμαστε με τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την κατάρτισή τους, την εμπειρία και την αξιοπιστία τους, ούτως ώστε να καλύπτεται οποιαδήποτε ανάγκη σας.

Επίσης συνεργαζόμαστε με προμηθευτές υλικών σε όλο το φάσμα των κτηριακών έργων, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά για το εκάστοτε έργο.  Στατιστικά Προφίλ

  529

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  126

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Company PortfolioΈργο I
Έργο II
Έργο III
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ