ourPolicy

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που διέπουν το HireMe


Όροι Χρήσης & Λειτουργίας


Όλοι οι συνδρομητές και οι χρήστες του HireMe έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης και λειτουργίας του HireMe, όπως αυτοί διατυπώνονται στις παρακάτω παραγράφους.


- Γενικά

Τo HireMe δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρητές προφίλ (διαφημιζόμενοι) και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Γενικά το HireMe δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε διαφημιζόμενου. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να ελέγξει την οικονομική συμφωνία που πραγματοποιείται ανάμεσα στον διαφημιζόμενο και τον ενδιαφερόμενο. Η οικονομική σχέση των δυο παραπάνω έγκειται σε μεταξύ τους συμφωνία την οποία το HireMe δεν ελέγχει.


- Έγκριση Προφίλ

Η έγκριση του προφίλ σας (διαφήμισης) έγκειται στην κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας μας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, αρνηθεί τη δημοσίευση ή να διαγράψει οποιοδήποτε προφίλ δεν πληροί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή/και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας (π.χ. ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο, χρήση κεφαλαίων). Ο διαχειριστής του HireMe διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση του περιεχομένου του προφίλ σας για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη συνοχή και τη σαφήνεια της ιστοσελίδας μας.


- Διαγραφή Προφίλ

Δεν έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε άμεσα ή να διαγράψετε το προφίλ σας μετά την καταχώρησή του στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που το προφίλ σας δεν είναι πλέον επίκαιρο, παρακαλώ ενημερώστε μας μέσω μηνύματος, έτσι ώστε να ανανεώσουμε το περιεχόμενό του ή να το διαγράψουμε από τη βάση δεδομένων μας. Οι επαγγελματίες που επιθυμούν τη διαγραφή του προφίλ τους πριν τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής, δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.


- Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το HireMe φροντίζει επιμελώς για την προστασία και εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη-διαφημιζόμενου. Το HireMe ως κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες του. Από αυτά τα στοιχεία κάποια (αυτά που επιλέγει ο χρήστης) δημοσιεύονται στον κατάλογό μας ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον χρήστη. Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών του HireMe και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η ενοικίαση, η μίσθωση και η πώληση σε τρίτους. Γενικά το HireMe χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών-χρηστών για τους παρακάτω λόγους:

 1. Την αναλυτική ενημέρωση και πληροφόρησή τους σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών του.

 2. Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.

 3. Την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών του.

- Συμμόρφωση Διαφημιζόμενου

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του HireMe ο κάθε χρήστης (συνδρομητής/διαφημιζόμενος) συμφωνεί με τα παρακάτω:

 1. Το προφίλ-διαφήμισή του δεν θα περιέχει σε καμία περίπτωση απειλητική, παράνομη, συκοφαντική, άσεμνη ή προσβλητική πληροφορία, καθώς επίσης πληροφορία που δίνει αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζει κάθε εφαρμοσμένο νόμο.

 2. Το περιεχόμενο του προφίλ του δεν θα παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου καθώς επίσης δεν θα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα κτήσης χωρίς την απόκτηση άδειας από το δικαιούχο.

 3. Χορηγεί στο site του HireMe μια απλή άδεια χρήσης (ανάρτησης) των φωτογραφιών του στο προφίλ του (προσωπικό ή εταιρικό). Ο χρήστης που αποστέλλει τις φωτογραφίες δηλώνει ότι αυτές αποτελούν έργο δικό του ή ότι έχει λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών. Το HireMe σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω φωτογραφιών, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον χρήστη που απέστειλε την φωτογραφία.

 4. Όλα τα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της παρεχόμενης φόρμας μπορούνε ελεύθερα να δημοσιευθούνε στο site του HireMe στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Η μορφή της δημοσίευσης αυτής καθορίζεται πλήρως από το HireMe. Σαφέστατα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του προφίλ του οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση το HireMe προβαίνει άμεσα στη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τη βάση του.

 5. Δεν θα διαβιβάσει σε καμία περίπτωση υλικό κάθε είδους που εμπεριέχει ιό ή άλλο επιζήμιο στοιχείο. 

 6. Θα λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα από το HireMe (μέσω email, SMS) τα οποία μπορεί να περιέχουν και διαφημιστικά links.

- Συμμόρφωση Επισκέπτη

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του HireMe ο κάθε χρήστης (συνδρομητής/διαφημιζόμενος) συμφωνεί με τα παρακάτω:

 1. Το περιεχόμενο (π.χ. δεδομένα, φωτογραφίες, πληροφορίες, λογότυπα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους.

 2. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

 3. Έχει την ευθύνη πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στο χρήστη της ιστοσελίδας να χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα (χρήση λογισμικού) για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.


- Περιορισμός ευθύνης του HireMe

Το HireMe δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το HireMe δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το HireMe δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων το περιεχόμενό του τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχεται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.


- “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το HireMe δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και την ποιότητα υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.


- Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.