ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.

Έτος Ίδρυσης 2017

Τεχνικό Γραφείο   Εταιρικό Προφίλ (PDF)

  Σχετικά με την Εταιρεία


Το τεχνικό γραφείο «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.» με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνικών μελετών. Διαθέτοντας τμήματα πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων και τοπογράφων μηχανικών καλύπτει με συνέπεια κάθε τομέα που αφορά τις υπηρεσίες μηχανικών. Με στόχο την άμεση, ταχύτατη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση, προτείνουμε καινοτόμες και οικονομικές λύσεις για οτιδήποτε αφορά το ακίνητο ή την επιχείρησή σας. Η στελέχωση του γραφείου μας με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

- Στο τεχνικό γραφείο «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.» αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων σταδίων για κάθε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εξειδικευμένη υπηρεσία μηχανικού, παρέχοντας ένα άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε την αρμονική και ικανοποιητική συνεργασία με τον πελάτη.

- Η εταιρεία «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.», παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή που μεταβάλλει την ταυτότητα και υπόσταση των οικοδομημάτων.

Ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις και εφαρμογές:

Οικοδομικές Άδειες
Άδειες Μικρής Κλίμακας
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Ρυθμίσεις Αυθαίρετων
Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων
Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Διακόσμηση Κτηρίων
Ανακαίνιση Κτηρίων
Επίβλεψη Ανέγερσης

- Αρχιτεκτονικές Μελέτες: Με αρχικό γνώμονα τις επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη στοχεύουμε στην κατασκευή λειτουργικών και καλαίσθητων οικοδομημάτων, εναρμονισμένων με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Συνδυάζοντας νέες μεθόδους, τεχνοτροπίες και υλικά, επιτυγχάνεται ένα σύγχρονο αποτέλεσμα με στοιχεία του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και ρυθμού του εκάστοτε τόπου.

- Στατικές Μελέτες: Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές, σύμμικτες ή με φέρουσα τοιχοποιία, μελετώνται και υλοποιούνται με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Επίσης, εξειδικευόμαστε στον έλεγχο και την ενίσχυση της στατικής επάρκειας παλαιών, σεισμόπληκτων και οποιωνδήποτε άλλων ευπαθών κτηρίων που χρήζουν αποκατάστασης.

- Διακοσμήσεις Εσωτερικών Χώρων: Ο σχεδιασμός των εσωτερικών διαρρυθμίσεων αποσκοπεί τόσο στη λειτουργικότητα του χώρου όσο και σε ένα οπτικά καλαίσθητο αποτέλεσμα. Η βέλτιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών διαστάσεων, του φυσικού σε συνδυασμό με τον τεχνητό φωτισμό και τα κατάλληλα υλικά συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του.

- Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες: Διαθέτουμε οργανωμένο και καταρτισμένο τμήμα με εξειδίκευση στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων και συστημάτων ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.

- Μελέτες Πυροπροστασίας: Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης προτείνουμε τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας, έτσι ώστε αυτά να καλύπτουν τις απαιτήσεις του χώρου σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το νόμο.

- Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οι μηχανικοί μας, αναλαμβάνουν την εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στοχεύουν στον εντοπισμό και την αξιολόγηση βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην περιγραφή µέτρων πρόληψης και µείωσης ή αποκατάστασης των αρνητικών τυχόν επιπτώσεων. Επιπλέον, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.

Η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτεκτόνες, μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους και τοπογράφους μηχανικούς και παρέχει αξιόπιστες τεχνικές λύσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα και έργα υποδομής, με συνέπεια και αμεσότητα.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και ιδρυτές της εταιρείας είναι ο κ. Γιαρμαδούρος Κωνσταντίνος που είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Χωριανόπουλος Νικόλαος που είναι Διπλωματούχος Πολιτικός & Μηχανολόγος Μηχανικός.

Η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτεκτόνες, μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους και τοπογράφους μηχανικούς και παρέχει αξιόπιστες τεχνικές λύσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα και έργα υποδομής, με συνέπεια και αμεσότητα.

Επίσης η εταιρεία μας συνεργάζεται με επώνυμους Έμπορους/Προμηθευτές υλικών και εγκαταστάσεων στον χώρο των κατασκευών, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα κατασκευής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  Στατιστικά Προφίλ

  624

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  151

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ