Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων, μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποτών και νερών. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεθόδους κατά ISO ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.Οι υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριό μας συνοψίζονται ως εξής: αναλύσεις γλεύκους και οίνου, αναλύσεις ύδατος, παρακολούθηση οινοποιητικών πρακτικών, συμβουλευτική και ποιοτικός έλεγχος, τεχνοοικονομικές μελέτες για ίδρυση μεταποιητικών μονάδων τροφίμων και ποτών, οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων, μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναλύσεις ποτών και τροφίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες.