Βρέθηκαν 102 αποτελέσματα, 9 σελίδες

Φώτιος Μαρκάτης

Διάγνωση παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος, σκληροθεραπεία ευρυαγγειών, φλεβικές και αρτηριακές παθήσεις, αντιμετώπιση κιρσών με laser, αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών. Ενδαγγειακή και χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής, στενώσεων καρωτίδας και διαβητικού ποδιού. Σύγχρονο ιατρείο και μέθοδοι. Δυνατότητα διενέργειας αγγειακών υπερήχων.Αγγειοχειρουργικό και αγγειολογικό ιατρείο, ενδαγγειακή χειρουργική, αρτηριακές, φλεβικές και λεμφικές παθήσεις. Εφαρμογές laser, διαβητικό πόδι, αγγειακές προσπελάσεις, αιμοκάθαρση.Αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων. Ανευρύσματα, φλεβική ανεπάρκεια, κιρσοί, ευρυαγγείες, διαβητικό πόδι, αρτηριακές παθήσεις. Σκληροθεραπεία με αφρό, εφαρμογές θεραπείας με laser, υπερηχογράφημα αγγείων (triplex).Διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων. Κιρσοί, ευρυαγείες, διαβητικό πόδι, ανευρύσματα. Σύγχρονες ενδαγγειακές χειρουργικές τεχνικές. Θεραπεία με laser, σκληροθεραπεία με αφρό.Διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων. Ανευρύσματα, στενώσεις περιφερικών αγγείων, κιρσοί, ευρυαγγείες, φλεβική θρόμβωση, διαβητικό πόδι, αγγειοπλαστική, έλκη, οίδημα.Θεραπεία για αγγειακές παθήσεις όπως κιρσοί, ευρυαγγείες, θρομβώσεις, διαβητικό πόδι, έλκη, ανευρύσματα, φλεβική ανεπάρκεια. Εφαρμογές laser, ραδιοσυχνότητες, σκληροθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις.Θεραπεία αγγειακών παθήσεων. Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, φλεβικής ανεπάρκειας, διαβητικού ποδιού, ευρυαγγειών. Χρήση σύγχρονων ενδαγγειακών χειρουργικών μεθόδων, αγγειοπλαστική, χρήση ενδοναρθήκων (stents), υπερηχογράφημα αγγείων (triplex).Αντιμετώπιση φλεβικών και αρτηριακών παθήσεων, όπως κιρσοί, ευρυαγγείες, οιδήματα, διαβητικό πόδι, φλεβική ανεπάρκεια, περιφερική αρτηριοπάθεια, ανευρύσματα, στένωση καρωτίδας. Ενδαγγειακή και κλασική χειρουργική.Θεραπεία αγγειακών παθήσεων. Φλεβική ανεπάρκεια, ανευρύσματα, θεραπεία κιρσών με laser, ευρυαγγείες, αρτηριακές νόσοι, διαβητικό πόδι. Ενδαγγειακές χειρουργικές μικροεπεμβάσεις. Επισκέψεις κατόπιν ραντεβού.Διάγνωση και θεραπεία αγγειακών παθήσεων, αρτηριακών και φλεβικών, όπως ανευρύσματα, κιρσοί, διαβητικό πόδι, ευρυαγγείες, φλεβίτιδα. Αντιμετώπιση με κλασική χειρουργική, αλλά και με ενδαγγειακές μεθόδους.Διάγνωση και θεραπεία αρτηριακών παθήσεων. Κλασική χειρουργική και ενδαγγειακές τεχνικές. Ευρυαγγείες, κιρσοί, ανευρύσματα, στένωση καρωτίδας, θρομβώσεις, φλεβική ανεπάρκεια. Εφαρμογές με Laser, ραδιοσυχνότητες και αφρό.Αντιμετώπιση και θεραπεία για αγγειακές παθήσεις με σύγχρονες ενδαγγειακές τεχνικές Κιρσοί, ευρυαγγείες, φλεβικές ανεπάρκειες, θρομβώσεις, ανευρύσματα, αρτηριακές παθήσεις, φλεβικές παθήσεις, διαβητικό πόδι, στένωση καρωτίδας.