Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Γεώργιος Καναράς

Αγρονόμος Τοπογράφος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με χρόνια επαγγελματικής πορείας, αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και διαγράμματα, δηλώσεις κτηματολογίου, τακτοποίηση αυθαιρέτων, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, μελέτες φωτοερμηνείας με δορυφορικές εικόνες, αλλά και μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. Επίσης, χορηγούνται τοπογραφικές βεβαιώσεις, ενώ παρέχεται τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου, για χαράξεις τεχνικών και κτιριακών έργων, παρακολούθηση μετατοπίσεων, έργων οδοποιίας, αλλά και υψομετρικών ελέγχων. Για κάθε αίτημα σας ή ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.Είμαι διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ. Αναλαμβάνω τοπογραφικά διαγράμματα, μελέτες κτηματολογίου, έλεγχο ιδιοκτησιών, οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, οριοθετήσεις, αποτυπώσεις, επίβλεψη έργων.Αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων, οριοθετήσεις, χαράξεις, τοπογραφικά για οικοδομικές άδειες, τοπογραφικές μελέτες, αποτυπώσεις εκτάσεων, κτηματογραφικές και χαρτογραφικές μελέτες.Διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ, αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, μελέτες κτηματολογίου, έλεγχο ιδιοκτησιών, οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, οριοθετήσεις, αποτυπώσεις, επίβλεψη έργων.Τοπογράφος μηχανικός αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και εργασίες όπως αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, τοπογραφικά διαγράμματα, οριοθετήσεις, χαράξεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις νομιμότητας, επίβλεψη έργων.Αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, διεκπεραιώσεις, υποστήριξη μελετών και κατασκευών, τακτοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, έκδοση άδειας ΚΥΕ, οριοθετήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κτιρίων, αποτυπώσεις εκτάσεων, κτηματογραφικές και χαρτογραφικές μελέτες.Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός με εμπειρία, εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές μελέτες ενώ αναλαμβάνει και τοπογραφικές εργασίες όπως ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών και ενεργειακών πιστοποιητικών.Αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός αναλαμβάνει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα (ΕΓΣΑ 87), τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, δηλώσεις εθνικού κτηματολογίου, αποτύπωση εκτάσεων, κτηματογραφικές και χαρτογραφικές μελέτες.Αναλαμβάνονται τοπογραφικά διαγράμματα, οριοθετήσεις ιδιοκτησιών, έκδοση βεβαιώσεων μη αυθαιρεσίας, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Επίσης, παρέχεται εργοταξιακή υποστήριξη: Επιμετρήσεις, χαράξεις, υψομετρικές μελέτες. Τέλος, αναλαμβάνονται μελέτες φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και η έκδοση οικοδομικών αδειών.Τοπογράφος μηχανικός με εμπειρία, αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, μελέτες, επιιβλέψεις, κατασκευές, διορθώσεις κτηματολογίου, τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.Αναλαμβάνονται τοπογραφικά διαγράμματα, μελέτες, επίβλεψη έργων, αποτυπώσεις εκτάσεων, κτηματογραφικές μελέτες, άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας καταστήματος, ειδικό σήμα λειτουργίας για ενοικιάσεις καταλυμάτων, βεβαιώσεις νομιμότητας ακινήτων, τακτοποιήσεις ακινήτων.Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνονται τοπογραφικά διαγράμματα, τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές, εντοπισμός ιδιοκτησιών, χαράξεις, οριοθετήσεις, κατατμήσεις και συνενώσεις ιδιοκτησιών, συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, μελέτες οδοποιίας, δηλώσεις κτηματολογίου, σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, εκτιμήσεις ακινήτων, παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη, σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.