Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει υπεύθυνα συμβολαιογραφικές πράξεις όπως διαθήκες, πληρεξούσια, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, κληρονομιές, σύσταση εταιρειών, αναγνώριση τέκνων και άλλα.Σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων κάθε είδους. Αναλαμβάνονται αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές, σύσταση και λύση εταιρειών, διαθήκες, πληρεξούσια, συμβάσεις, βεβαιώσεις, σύμφωνα συμβίωσης, κληρονομιές, αναγνώριση τέκνων και άλλα.Το συμβολαιογραφείο μας ασχολείται με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.Ενασχόληση με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.Συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, σύμφωνα συμβίωσης, πληρεξούσια, αναγνώριση εξώγαμων τέκνων, σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), υπολογισμός αντικειμενικών αξιών, πλειστηριασμοί, πράξεις απογραφής.Αναλαμβάνω κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, διανομές, συστάσεις και λύσεις εταιρειών, κατοχύρωση πνευματικών έργων, διαθήκες, πληρεξούσια, εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας, αναγνώριση τέκνων.Αναλαμβάνουμε εργατικά (αγωγές προσβολής, άκυρης απόλυσης, διεκδίκηση μισθών), κληρονομικά (ερμηνεία διαθηκών, ακυρώσεις διαθηκών, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων), οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων, αναγνώριση πατρότητας), τροχαία ατυχήματα (αγωγές διεκδίκησης και αποζημιώσεων, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος), συμβόλαια (έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια), ειδικές διαδικασίες (απαλλοτριώσεις, μισθώσεις, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά).Ενασχόληση με υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού, εργατικού δικαίου. Αναλαμβάνονται προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύσταση εταιρειών, γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών θεμάτων, διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεις, διαζύγια, αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων, αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια.