Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου μας είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων και οι επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων-αποβλήτων, υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων ή χώρων εστίασης.