Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Ασχολούμαστε με υποθέσεις σχετικές με αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, αδικοπραξίες, τροχαία, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικότητας, προστασία καταναλωτή), με εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, εταιρείες, ασφαλιστικό), με ποινικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, απαλλοτριώσεις.Αναλαμβάνω κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαι με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Δίκαιο Ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές), Εταιρικό Δίκαιο (σύσταση και λύση εταιρειών, μεταβιβάσεις μεριδίων), Κληρονομικό Δίκαιο (απογραφές κληρονομιάς, διαθήκες), Οικογενειακό Δίκαιο (σύμφωνα συμβίωσης), Αστικό Δίκαιο (πληρεξούσια).Από το έτος 1958 παρέχουμε τις νομικές υπηρεσίες μας με αρτιότητα, υπευθυνότητα και επιτυχία. Ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο (ακίνητα, ενοχικό, εργατικό, κληρονομικό, οικογενειακό), το δημόσιο δίκαιο (διοικητικές διαφορές, ακυρωτική διαδικασία, διαφορές ουσίας), το εμπορικό δίκαιο (ασφαλιστικό, εταιρικό, πτωχευτικό, συμβάσεις).Σας παρέχουμε πλήρη νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε κάθε ποινική σας υπόθεση (κατάθεση μηνύσεων, παράσταση στην ανάκριση και σε κάθε στάδιο της δίκης, αυτόφωρη διαδικασία, εφέσεις, ακυρώσεις). Επίσης ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με αστικό δίκαιο, δίκαιο κτηματολογίου, οικογενειακό δίκαιο και κληρονομικό δίκαιο.Εξυπηρετώ φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, παρέχοντας ένα εύρος νομικών υπηρεσιών, στους εξής τομείς του δικαίου: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο.Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων, σε επίπεδο τόσο δικαστικό, όσο και εξωδικαστικό, συμβουλευτικό. Ενδεικτικά, τα πεδία ενασχόλησής μας είναι τα εξής: αστικό δίκαιο, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις, συμφωνητικά, οικογενειακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, κληρονομικά, διαθήκες, διοικητικό δίκαιο, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, ποινικό δίκαιο, μεταφράσεις, επικυρώσεις, διεκπεραιώσεις.Δικηγορικό γραφείο με τριάντα έτη παροχής νομικών υπηρεσιών μαχόμενης δικηγορίας. Υπηρεσίες σχετικές με ποινικό δίκαιο, ναρκωτικά, αστικό δίκαιο, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό, θέματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορικό δίκαιο, εταιρείες, εργατικό δίκαιο, πωλήσεις, αγορές ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, θέματα που απασχολούν τους ομογενείς.Ασχολούμαστε με διάφορους τομείς δικαίου με έμφαση στο αστικό δίκαιο και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, το διοικητικό και το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο ΜΜΕ. Προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Προωθούμε τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης ως τον ταχύτερο, οικονομικότερο και λιγότερο ψυχοφθόρο τρόπο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης μεταξύ των μερών.Αρχή του δικηγορικού μας γραφείου είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών παρέχοντας εξατομικευμένες νομικές λύσεις. Διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό και έμπειρο δίκτυο συνεργατών, που χειρίζονται υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου, καθώς πρωταρχικός στόχος του γραφείου είναι η ολοκληρωμένη προάσπιση των συμφερόντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.Το γραφείο μας παρέχει άρτιες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική, αδιάλειπτη παρακολούθηση και ενημέρωση για νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων με ευθύνη και πλήρη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου. Ειδίκευση στο εργατικό, αστικό και αστικό δικονομικό δίκαιο.Εξειδίκευση στο αστικό, εργατικό, ποινικό δίκαιο και στο δίκαιο εταιρειών. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών διαφορών, διαζυγίων και διατροφής, αγοραπωλησιών ακινήτων, μηνύσεις, μισθώσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, εξαλείψεις προσημειώσεων, σύσταση εταιρειών και λύση αυτών, μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.