Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.

Ελένη Μπαλαμπάνη

Στο πρότυπο Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριό μου εκτελείται όλο το εύρος των απαραίτητων βιοπαθολογικών αναλύσεων, με αυστηρή εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων και των μεθόδων αναφοράς. Στόχος του εργαστηρίου, από την αρχή της λειτουργίας του, είναι η διεξαγωγή ποιοτικών, απόλυτα αξιόπιστων αναλύσεων και η παροχή υψηλού επιπέδου διαγνωστικών ιατρικών υπηρεσιών.