Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα, 1 σελίδα.

Γεώργιος Καναράς

Αγρονόμος Τοπογράφος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με χρόνια επαγγελματικής πορείας, αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και διαγράμματα, δηλώσεις κτηματολογίου, τακτοποίηση αυθαιρέτων, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, μελέτες φωτοερμηνείας με δορυφορικές εικόνες, αλλά και μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. Επίσης, χορηγούνται τοπογραφικές βεβαιώσεις, ενώ παρέχεται τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου, για χαράξεις τεχνικών και κτιριακών έργων, παρακολούθηση μετατοπίσεων, έργων οδοποιίας, αλλά και υψομετρικών ελέγχων. Για κάθε αίτημα σας ή ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Μανώλης Αυγουστής

Αναλαμβάνουμε επιτυχώς ότι αφορά την έκδοση αδειών δόμησης για ανέγερση οικοδομής, την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, την κατασκευή κτιριακών έργων, την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και πολλά άλλα.

ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή που μεταβάλλει την ταυτότητα και υπόσταση των οικοδομημάτων. Η στελέχωση από υπεύθυνους και εξειδικευμένους μηχανικούς, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άρτια ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς καμία επιβάρυνση των πελατών μας, όσων αφορά γραφειοκρατικά ζητήματα και διαδικασίες που προκύπτουν κατά τα στάδια της έκδοσης και υλοποίησης του έργου. Με την παραλαβή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και αποπεράτωση του έργου.Το τεχνικό γραφείο μας ειδικεύεται σε άδειες λειτουργίας, τοπογραφικά διαγράμματα, ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαιρέτων, ανακαινίσεις, επισκευές, μονώσεις, βεβαιώσεις μηχανικού Ν.4495/2017, πολεοδομικές άδειες, μεταφορά αυθαιρέτων στο Ν.4495/17, δήλωση στο κτηματολόγιο, επίβλεψη κατασκευών και έργων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, υπηρεσία μιας στάσης.Το τεχνικό γραφείο Αναλογία, στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων γνωστικών και επιστημονικών αντικειμένων και ειδικοτήτων. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, σε τομείς κατασκευής και ανακαίνισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων, από την πρώιμη φάση του σχεδιασμού έως και την τελική παράδοση. Η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.