Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα, 1 σελίδα.

Παγκόσμιος Αστήρ

Έχουμε φέρει σε πέρας αμέτρητες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάντα με γνώμονα την διασφάλιση και ικανοποίηση των συμφερόντων του πελάτη μας μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο εχεμύθειας, συνέπειας, ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Οι αμοιβές μας λόγω των σημερινών συνθηκών είναι πάντα σε λογικά πλαίσια και οι χαμηλότερες στον κλάδο μας.Ασχολούμαστε με αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, υποθέσεις ακινήτων, πολεοδομικά, μεσιτικά, κτηματολόγιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά, εργατικά, εταιρείες, μισθώσεις, διαζύγια, ιατρικά. Υπεύθυνη εργασία σε ανταγωνιστικές τιμές.Ενασχόληση με υποθέσεις γενικής δικηγορίας σε Αθήνα και επαρχία. Αναλαμβάνονται διαζύγια, διεκδίκηση διατροφής, διαταγές πληρωμής, μισθωτικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διενέργεια ελέγχων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια, επικυρώσεις, μεταφράσεις (αγγλική και γαλλική), διοικητικές διαφορές, υποθέσεις ποινικού δικαίου.Βασικό καθήκον μου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη (εντολέα) κατά την ανάθεση και η συνεχής παρακολούθηση της πορείας των νομικών του υποθέσεων προκειμένου να ανταποκρίνομαι με τον πιο άμεσο τρόπο σε αυτές. Ειδίκευση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όπως διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, διαμεσολάβηση.Αναλαμβάνουμε εργατικά (αγωγές προσβολής, άκυρης απόλυσης, διεκδίκηση μισθών), κληρονομικά (ερμηνεία διαθηκών, ακυρώσεις διαθηκών, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων), οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων, αναγνώριση πατρότητας), τροχαία ατυχήματα (αγωγές διεκδίκησης και αποζημιώσεων, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος), συμβόλαια (έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια), ειδικές διαδικασίες (απαλλοτριώσεις, μισθώσεις, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά).Ενασχόληση με αδικοπραξίες και αποζημιώσεις, μισθωτικές διαφορές, τροχαία ατυχήματα, συναινετικά διαζύγια, διατροφές και επιμέλεια, κληρονομικές αγωγές, προσβολή και ακύρωση διαθηκών, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αγοραπωλησίες ακινήτων, δίκαιο αλλοδαπών, έκδοση και ανανέωση άδειας διαμονής, πολιτογράφηση ομογενών, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, σύσταση εμπορικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διαταγές πληρωμής, αγωγές εργατικού δικάιου.Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια. Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται από το 1990 με την διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, κύρια δε με οικογενειακές υποθέσεις (διαζύγια), ποινικές και αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αυτοκινητικών ατυχημάτων. Επίσης, παρέχουμε και διαδικτυακή υποστήριξη (online) νομικών συμβουλών και υπηρεσιών.Η επιχείρησή μας έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στον χώρο των ιδιωτικών ερευνών. Η πολύχρονη πείρα του γραφείου μας αλλά και της ομάδας των συνεργατών του, εγγυάται τη σίγουρη επιτυχία οποιασδήποτε υπόθεσης σας απασχολεί. Αναλαμβάνουμε έρευνες επί γάμων, μοιχείες, εξαφανίσεις, προστασία ανηλίκων, εγκληματολογικές υποθέσεις, διαζύγια, έρευνες εμπορικές, πληροφορίες, ανακαλύψεις διευθύνσεων, εξαφανισθέντων ατόμων, παρακολουθήσεις.Με γνώμονα την επαγγελματική κατάρτιση, την ειλικρίνεια, τη συνεχή επαφή με τον πελάτη και τη μεγάλη δικαστηριακή πείρα παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε ευρύ φάσμα δικηγορικής ύλης στο πλαίσιο αστικών, ποινικών και εμπορικών υποθέσεων, ιδίως σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διαζύγια, διατροφές, μισθώσεις, κληρονομιές, αυτοκινητιστικά ατυχήματα και ακίνητα. Στόχος μας η καλύτερη υποστήριξη των συμφερόντων των πελατών μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων που σχετίζονται με το διοικητικό δίκαιο (αγωγές κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου), το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο επιχειρήσεων (σύσταση, τροποποίηση και νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών), το ενοχικό δίκαιο (διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, αποζημιώσεις), το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων), το κληρονομικό δίκαιο (αποδοχές κληρονομιάς, διαθήκες), το εμπράγματο δίκαιο (μεταβιβάσεις, αντιπαροχές, προσημειώσεις).Ενασχόληση με υποθέσεις ποινικού, εμπορικού, ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού, εργατικού δικαίου. Αναλαμβάνονται προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύσταση εταιρειών, γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών θεμάτων, διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεις, διαζύγια, αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων, αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια.