Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα, 7 σελίδεςΔιαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία σε ποικίλους και διαφορετικούς τομείς του δικαίου, παρέχοντας με την τεχνογνωσία μας ποιοτικές νομικές υπηρεσίες. Ως γραφείο, σε συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς, επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στη συμβουλευτική δικηγορία αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην υπεράσπιση του δικαίου και ως μαχόμενοι δικηγόροι. Η συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας.Ενασχόληση με όλους τους ενεργούς τομείς του δικαίου, νομική εκπροσώπηση ενώπιον παντός ελληνικού δικαστηρίου σε όλη την Ελλάδα. Παροχή νομικών συμβουλών για πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις.Ασχολούμαστε με αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, υποθέσεις ακινήτων, πολεοδομικά, μεσιτικά, κτηματολόγιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά, εργατικά, εταιρείες, μισθώσεις, διαζύγια, ιατρικά. Υπεύθυνη εργασία σε ανταγωνιστικές τιμές.Παρέχουμε υπηρεσίες σε ποινικό, αστικό (οικογενειακό, κληρονομικό, αγοραπωλησίες ακινήτων) εμπορικό και φορολογικό δίκαιο, τόσο σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Πολυετής εμπειρία και αποτελεσματικότητα.Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις και παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες. Υπεύθυνη εργασία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.Δικηγορικό γραφείο ασχολούμενο κυρίως με υποθέσεις εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου και ακίνητης περιουσίας. Εξειδίκευση στην είσπραξη και διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων παντός είδους και ποσού. Συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.Ενασχόληση με το αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο. Παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιώτες και εταιρείες. Νομική υποστήριξη σε τράπεζες. Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας. Παραστάσεις σε συμβόλαια. Επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις, προκηρύξεις, ενστάσεις.Οι τοµείς δραστηριότητάς µας, εκτείνονται σε όλο το φάσµα του δικαίου και ασχολούµαστε, τόσο µε την παροχή συµβουλευτικών, προληπτικών υπηρεσιών, όσο και µε την εκπροσώπηση των πελατών µας, ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων.Το δικηγορικό γραφείο μας ιδρύθηκε το 1976 και ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με το εμπράγματο δίκαιο (κτηματολόγιο, ακίνητα, μισθώσεις, κληρονομιές) και το ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο (αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα, ζημίες πυρός ή μεταφορών).Παρέχω όλες τις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές που αφορούν τον κλάδο των ακινήτων. Νομικές έρευνες ακινήτων, μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, μεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία, δηλώσεις στο κτηματολόγιο, επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.Οι συνεργάτες μας είναι άρτια καταρτισμένοι και πλήρως συμμορφωμένοι με τα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε σε ψηφιακές μορφές για να παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση επικοινωνία για την ταχύτερη επίλυση των νομικών προβλημάτων τους.Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν στο αστικό, ποινικό, οικογενειακό, κληρονομικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, υποθέσεις ρύθμισης χρεών φυσικών προσώπων και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαμεσολάβηση σε εμπορικές υποθέσεις.