Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Το τεχνικό γραφείο μας ειδικεύεται σε άδειες λειτουργίας, τοπογραφικά διαγράμματα, ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαιρέτων, ανακαινίσεις, επισκευές, μονώσεις, βεβαιώσεις μηχανικού Ν.4495/2017, πολεοδομικές άδειες, μεταφορά αυθαιρέτων στο Ν.4495/17, δήλωση στο κτηματολόγιο, επίβλεψη κατασκευών και έργων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, υπηρεσία μιας στάσης.