Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβολαιογραφικές, καθώς και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο των ακινήτων (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές), στο κληρονομικό (διαθήκες) και στο οικογενειακό δίκαιο (σύμφωνα συμβίωσης), στο εμπορικό δίκαιο και ιδίως στο δίκαιο των εταιρειών (συστάσεις, λύσεις, συγχωνεύσεις).Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων που σχετίζονται με το διοικητικό δίκαιο (αγωγές κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου), το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο επιχειρήσεων (σύσταση, τροποποίηση και νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών), το ενοχικό δίκαιο (διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, αποζημιώσεις), το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων), το κληρονομικό δίκαιο (αποδοχές κληρονομιάς, διαθήκες), το εμπράγματο δίκαιο (μεταβιβάσεις, αντιπαροχές, προσημειώσεις).Ασχολούμαστε με υποθέσεις σχετικές με αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, αδικοπραξίες, τροχαία, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικότητας, προστασία καταναλωτή), με εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, εταιρείες, ασφαλιστικό), με ποινικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, απαλλοτριώσεις.Από το έτος 1958 παρέχουμε τις νομικές υπηρεσίες μας με αρτιότητα, υπευθυνότητα και επιτυχία. Ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο (ακίνητα, ενοχικό, εργατικό, κληρονομικό, οικογενειακό), το δημόσιο δίκαιο (διοικητικές διαφορές, ακυρωτική διαδικασία, διαφορές ουσίας), το εμπορικό δίκαιο (ασφαλιστικό, εταιρικό, πτωχευτικό, συμβάσεις).Εξυπηρετώ φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, παρέχοντας ένα εύρος νομικών υπηρεσιών, στους εξής τομείς του δικαίου: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο.Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, συνεχής ενημέρωση των πελατών επί των θεμάτων τους, εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των διαφορών τους. Ενασχόληση με υποθέσεις σχετικές με το οικογενειακό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο.Δικηγορικό γραφείο με τριάντα έτη παροχής νομικών υπηρεσιών μαχόμενης δικηγορίας. Υπηρεσίες σχετικές με ποινικό δίκαιο, ναρκωτικά, αστικό δίκαιο, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό, θέματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορικό δίκαιο, εταιρείες, εργατικό δίκαιο, πωλήσεις, αγορές ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, θέματα που απασχολούν τους ομογενείς.Ασχολούμαστε με διάφορους τομείς δικαίου με έμφαση στο αστικό δίκαιο και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, το διοικητικό και το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο ΜΜΕ. Προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Προωθούμε τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης ως τον ταχύτερο, οικονομικότερο και λιγότερο ψυχοφθόρο τρόπο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης μεταξύ των μερών.Αρχή του δικηγορικού μας γραφείου είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών παρέχοντας εξατομικευμένες νομικές λύσεις. Διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό και έμπειρο δίκτυο συνεργατών, που χειρίζονται υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου, καθώς πρωταρχικός στόχος του γραφείου είναι η ολοκληρωμένη προάσπιση των συμφερόντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Ασχολούμαστε με αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, υποθέσεις ακινήτων, πολεοδομικά, μεσιτικά, κτηματολόγιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά, εργατικά, εταιρείες, μισθώσεις, διαζύγια, ιατρικά. Υπεύθυνη εργασία σε ανταγωνιστικές τιμές.