Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Δραστηριοποιούμαι στον κλάδο των οικονομικών και φορολογικών, φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών από το 1995 στη Θεσσαλονίκη. Αναλαμβἀνω δηλώσεις ΦΠΑ, ενάρξεις, μεταβολές και παύσεις επιχειρήσεων, οικονομικοτεχνικές μελέτες, σύσταση εταιρειών, εργατικά, απολύσεις, προσλήψεις, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων και άλλα.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, διεκπεραίωση εργασιών, φοροτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.Το λογιστικό και φοροτεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εργατικά, ασφαλιστικά, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών.Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας), ενάρξεις, διακοπές και μεταβολές εργασιών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως (ιδιώτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι), εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, μεταβολές και δηλώσεις ακίνητης περιουσίας. Υπεύθυνη εργασία σε λογικές τιμές.