Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα, 3 σελίδες

GVenergy

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και ενεργειακός επιθεωρητής Γ΄ Τάξης αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων ΔΕΗ και πιστοποιητικών τεχνικού Ασφαλείας. Επίσης, αναλαμβάνονται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ανελκυστήρων, θερμικών απωλειών, κλιματισμού, ψύξης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δημήτρης Καβαγιάδας

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών κτιρίων και κατοικιών, καθώς επίσης εγκαταστάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους. Μελετάμε προσεκτικά τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις στις καλύτερες τιμές.

Μιχάλης Φραγκιουδάκης

Το τεχνικό μας γραφείο έχει ως στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στον ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα των κατασκευών υπό το πρίσμα της Ενεργειακής Διαχείρισης και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων ΔΕΗ και πιστοποιητικών τεχνικού Ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ανελκυστήρων, μελέτες θερμικών απωλειών, μελέτες κλιματισμού και ψύξης, μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή που μεταβάλλει την ταυτότητα και υπόσταση των οικοδομημάτων. Η στελέχωση από υπεύθυνους και εξειδικευμένους μηχανικούς, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άρτια ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς καμία επιβάρυνση των πελατών μας, όσων αφορά γραφειοκρατικά ζητήματα και διαδικασίες που προκύπτουν κατά τα στάδια της έκδοσης και υλοποίησης του έργου. Με την παραλαβή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και αποπεράτωση του έργου.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, μελέτες φωτισμού, ηλεκτρολογικές συντηρήσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, καλωδιώσεις, θεμελιακές γειώσεις, επισκευές σε βλάβες.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, συστήματα ασφαλείας, όπως συναγερμοί, κάμερες ασφαλείας. Εγκατάσταση και ρύθμιση για τηλεφωνικά κέντρα, δορυφορικά πιάτα, δορυφορικές κεραίες, θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα, αυτόνομα φωτοβολταϊκά, δομημένη καλωδίωση (πρίζες, κατανεμητές), αγωγοί θεμελιακής γείωσης, αντικεραυνική προστασία.Το αρχιτεκτονικό μας γραφείο αναλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη, ανακαινίσεις χώρων, διακοσμήσεις κατοικιών και καταστημάτων, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά.Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει πολεοδομικές, τοπογραφικές μελέτες, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, τοπογραφικά διαγράμματα, βεβαιώσεις μεταβιβάσεων, ενεργειακά πιστοποιητικά, διορθώσεις, χωρικές μεταβολές κτηματολογίου.Τοπογράφος μηχανικός αναλαμβάνει δηλώσεις, ενστάσεις κτηματολογίου, τοπογραφικά διαγράμματα, βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις, ενεργειακά πιστοποιητικά, ρύθμιση αυθαιρέτων, οριοθετήσεις, χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.Αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις διαμερισμάτων, τοπογραφικά, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων, ενεργειακά πιστοποιητικά, διακόσμηση εσωτερικών χώρων.Ενασχόληση με αρχιτεκτονικές μελέτες, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων, έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Αναλαμβάνονται αρχιτεκτονικές μελέτες και κατασκευές, μελέτες εσωτερικών χώρων, οικοδομικές άδειες, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά. Τα έργα μας χαρακτηρίζονται από την προσήλωση στην λεπτομέρεια και την συνέπεια στην άριστη ποιότητα.