Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Αναλαμβάνονται λογιστικά, φορολογικά, τήρηση βιβλίων, έκδοση ΦΠΑ, περιοδικές δηλώσεις, προσωπικές δηλώσεις, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις εταιρειών, οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών.Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες, κοστολόγηση, ειδικά φοροτεχνικά θέματα.Ασχολούμαστε με την οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου, τη μισθοδοσία, τη φορολογία φυσικών προσώπων, τη φορολογία νομικών προσώπων, τη φορολογία κεφαλαίου, τον οικονομικό προγραμματισμό επιχειρήσεων, την εξασφάλιση δανείων και χορηγήσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων, τον πιστωτικό έλεγχο.Παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε εποπτεία λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Οργάνωση, ενημέρωση, εποπτεία και τήρηση κάθε κατηγορίας λογιστηρίου. Σύσταση εταιρειών, εργατικά ασφαλιστικά και μισθοδοσία, φορολογικές δηλώσεις. Παροχή κάθε είδους φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών. Δηλώσεις κληρονομιάς και υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων. Εξειδικευμένα φοροτεχνικά θέματα. Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, σύσταση εταιρειών. Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.