Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Το εργαστήριο είναι ο χώρος που δημιουργώ και διδάσκω τους μαθητευόμενούς μου. Δουλεύουμε μαζί και πέρα από την σημειολογία της Τέχνης τους δείχνω πρακτικά, στο χαρτί, διάφορες εκδοχές ζωγραφικής έκφρασης για την επίτευξη των στόχων τους. Κοινός στόχος, η εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών, με έμφαση στην ουσιαστική εκμάθηση της ζωγραφικής γλώσσας.