Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.Λόγω της πολυετούς παρουσίας μας στον χώρο και έχοντας στο δυναμικό μας έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες, προσφέρουμε με επιτυχία υπηρεσίες ποιότητας σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα. Επίσης παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργανωτικής δομής επιχειρήσεων.Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες, κοστολόγηση, ειδικά φοροτεχνικά θέματα.Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας, ενάρξεις και λύσεις επιχειρήσεων, μισθοδοσία, προγράμματα επιδοτήσεων, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, κτηματολόγιο, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας), ενάρξεις, διακοπές και μεταβολές εργασιών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως (ιδιώτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι), εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, μεταβολές και δηλώσεις ακίνητης περιουσίας. Υπεύθυνη εργασία σε λογικές τιμές.Παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε εποπτεία λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Με πολυετή εμπειρία το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Μέσα από μία άρτια καταρτισμένη ομάδα και ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές, ασφαλιστικές, συμβουλευτικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και μορφών εταιρειών, σύνταξη προσωπικών φορολογικών δηλώσεων, εποπτεία λογιστηρίων, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.Οργάνωση, ενημέρωση, εποπτεία και τήρηση κάθε κατηγορίας λογιστηρίου. Σύσταση εταιρειών, εργατικά ασφαλιστικά και μισθοδοσία, φορολογικές δηλώσεις. Παροχή κάθε είδους φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών. Δηλώσεις κληρονομιάς και υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων. Εξειδικευμένα φοροτεχνικά θέματα. Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, σύσταση εταιρειών. Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.Το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα. H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα, μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχείρηση.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα μελέτες επενδύσεων, οικονομικές μελέτες, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, φοροτεχνικά θέματα, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις και λύσεις εταιρειών.