Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Ασχολούμαστε με υποθέσεις σχετικές με αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, αδικοπραξίες, τροχαία, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικότητας, προστασία καταναλωτή), με εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, εταιρείες, ασφαλιστικό), με ποινικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, απαλλοτριώσεις.Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, συνεχής ενημέρωση των πελατών επί των θεμάτων τους, εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των διαφορών τους. Ενασχόληση με υποθέσεις σχετικές με το οικογενειακό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο.Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων, σε επίπεδο τόσο δικαστικό, όσο και εξωδικαστικό, συμβουλευτικό. Ενδεικτικά, τα πεδία ενασχόλησής μας είναι τα εξής: αστικό δίκαιο, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις, συμφωνητικά, οικογενειακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, κληρονομικά, διαθήκες, διοικητικό δίκαιο, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, ποινικό δίκαιο, μεταφράσεις, επικυρώσεις, διεκπεραιώσεις.Δικηγορικό γραφείο με τριάντα έτη παροχής νομικών υπηρεσιών μαχόμενης δικηγορίας. Υπηρεσίες σχετικές με ποινικό δίκαιο, ναρκωτικά, αστικό δίκαιο, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό, θέματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορικό δίκαιο, εταιρείες, εργατικό δίκαιο, πωλήσεις, αγορές ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, θέματα που απασχολούν τους ομογενείς.Ασχολούμαστε με διάφορους τομείς δικαίου με έμφαση στο αστικό δίκαιο και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, το διοικητικό και το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο ΜΜΕ. Προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Προωθούμε τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης ως τον ταχύτερο, οικονομικότερο και λιγότερο ψυχοφθόρο τρόπο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης μεταξύ των μερών.Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Από το έτος 1958 παρέχουμε τις νομικές υπηρεσίες μας με αρτιότητα, υπευθυνότητα και επιτυχία. Ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο (ακίνητα, ενοχικό, εργατικό, κληρονομικό, οικογενειακό), το δημόσιο δίκαιο (διοικητικές διαφορές, ακυρωτική διαδικασία, διαφορές ουσίας), το εμπορικό δίκαιο (ασφαλιστικό, εταιρικό, πτωχευτικό, συμβάσεις).To δικηγορικό μας γραφείο με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων και των εργατικών διαφορών, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ειδικότερα στον τομέα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.Εξειδίκευση στο αστικό, εργατικό, ποινικό δίκαιο και στο δίκαιο εταιρειών. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών διαφορών, διαζυγίων και διατροφής, αγοραπωλησιών ακινήτων, μηνύσεις, μισθώσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, εξαλείψεις προσημειώσεων, σύσταση εταιρειών και λύση αυτών, μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν στο αστικό, ποινικό, οικογενειακό, κληρονομικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, υποθέσεις ρύθμισης χρεών φυσικών προσώπων και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαμεσολάβηση σε εμπορικές υποθέσεις.Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, σχετικές με το ποινικό, αστικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο, σε όλη την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία ανά την επικράτεια και εγγυόμαστε την επιτυχή έκβαση της νομικής υπόθεσης που σας απασχολεί.Το γραφείο μας παρέχει άρτιες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική, αδιάλειπτη παρακολούθηση και ενημέρωση για νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων με ευθύνη και πλήρη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου. Ειδίκευση στο εργατικό, αστικό και αστικό δικονομικό δίκαιο.