Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Δημήτρης Καβαγιάδας

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών κτιρίων και κατοικιών, καθώς επίσης εγκαταστάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους. Μελετάμε προσεκτικά τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις στις καλύτερες τιμές.Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ηλεκτρολογικές εργασίες (εγκατάσταση, μερεμέτια, πιστοποιητικά ΔΕΗ, θεμελιακή γείωση, βλάβες 24 ώρες), αυτοματισμοί και ηλεκτρονικά (έξυπνο σπίτι), θυροτηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία (επισκευές), συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση), τηλεπικοινωνίες και δομημένη καλωδίωση (εγκατάσταση και βλάβες).Νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτήρια, επανέλεγχοι, βλάβες ΔΕΗ και ΟΤΕ, έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ, θεμελιακή γείωση και αντικεραυνικό, μέτρηση και αξιολόγηση των γειώσεων, μέτρηση και αξιολόγηση ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση και αλλαγή ηλεκτρικών πινάκων, κυκλώματα δομημένης καλωδίωσης (data voice), επαύξηση ρεύματος ΔΕΗ, εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας, φωτισμός κήπων, ρελέ διαφυγής έντασης, συστήματα συναγερμών, θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, μελέτες φωτισμού, ηλεκτρολογικές συντηρήσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, καλωδιώσεις, θεμελιακές γειώσεις, επισκευές σε βλάβες.Αναλαμβάνω υπεύθυνα ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευές σε ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικές μελέτες, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, μέσα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, πιστοποιητικά ΔΕΗ. Εργασία με συνέπεια και επαγγελματισμό σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες και πολύπλοκες. Αναλαμβάνουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων, μηνιαίες συντηρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ανακαινίσεις οικιών και καταστημάτων, επαύξηση ρεύματος, πιστοποιητικά ΔΕΗ, βλάβες ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση κλιματιστικών σωμάτων, service κλιματιστικών σωμάτων.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, όπως έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ, κατασκευές και συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επισκευές σε ηλεκτρολογικές βλάβες. Σας παρέχουμε εγγυημένη ποιότητα εργασιών, ασφάλεια και λειτουργικότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις, για εγκαταστάσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Αναλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογικές βλάβες, μελέτες φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκαταστάσεις επίγειων κεραιών, έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ.Αναλαμβάνω ηλεκτρολογικές και μηχανικές εργασίες όπως αντικατάσταση πίνακα, μελέτες ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση καλωδίωσης, επισκευές σε βλάβες, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, βιομηχανικές εφαρμογές και άλλα. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βλάβες ΔΕΗ και ΟΤΕ, έκδοση υπεύθυνης δήλωσης για ΔΕΗ, θεμελιακή γείωση και αντικεραυνικό για παλιές και νέες εγκαταστάσεις, μέτρηση και αξιολόγηση γειώσεων, μέτρηση και αξιολόγηση ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, service και αλλαγή ηλεκτρικών πινάκων, ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων, επαύξηση ρεύματος ΔΕΗ, εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας, κυκλώματα δομημένης καλωδίωσης, ρελέ διαφυγής έντασης, κυκλώματα τηλεφωνικών κέντρων.Προσφέρουμε ηλεκτρολογικές υπηρεσίες όπως εγκατάσταση δικτύου, πιστοποιητικά ΔΕΗ, τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης, επισκευή σε βλάβες. Επίσης αναλαμβάνουμε την επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ αναλαμβάνει υπεύθυνα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες, επισκευές σε βλάβες, ανακαινίσεις, αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, μελέτες φωτισμού, έκδοση σχεδίων και πιστοποιητικών ΔΕΗ, τοποθέτηση καλωδιώσεων, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών.