Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα, 7 σελίδες

Δημήτρης Καβαγιάδας

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών κτιρίων και κατοικιών, καθώς επίσης εγκαταστάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους. Μελετάμε προσεκτικά τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις στις καλύτερες τιμές.Αναλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις χώρων, επισκευές θερμοσιφώνων και θερμοσυσσωρευτών, επισκευές οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, σχέδια ΔΕΗ, εγκαταστάσεις φωτισμού, τοποθέτηση θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων, τοποθέτηση δορυφορικών πιάτων.Αναλαμβάνω παντός τύπου ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων, τοποθετήσεις φωτιστικών, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, εγκατάσταση αυτοματισμών και συστημάτων ασφαλείας. Συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.Αναλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευές βιομηχανικών μηχανημάτων τροφίμων, ηλεκτρικά έργα, μελέτες φωτισμού, ηλεκτρολογικοί πίνακες, πιστοποιήσεις ΔΕΗ (σχέδια ΔΕΗ), ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας, θεμελιακές γειώσεις, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών.Εργασίες όπως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ, ανακαινίσεις, επισκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, τοποθέτηση θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων, τοποθέτηση δορυφορικών κεραιών, μελέτες φωτισμού, τοποθέτηση καλωδιώσεων.Προσφέρουμε ηλεκτρολογικές υπηρεσίες όπως εγκατάσταση δικτύου, πιστοποιητικά ΔΕΗ, τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης, επισκευή σε βλάβες. Επίσης αναλαμβάνουμε την επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.Πιστοποιητικά ΔΕΗ, νυχτερινό ρεύμα, εσωτερικές εγκαταστάσεις, επισκευές, καλωδιώσεις, αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα, θυροτηλεοράσεις, συναγερμοί, δίκτυα, τοποθετήσεις φωτιστικών, εξοικονόμηση ενέργειας, αλεξικέραυνα, θεμελιακές γειώσεις. Υπεύθυνη εργασία σε ανταγωνιστικές τιμές.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, μελέτες φωτισμού, ηλεκτρολογικές συντηρήσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, καλωδιώσεις, θεμελιακές γειώσεις, επισκευές σε βλάβες.Αναλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα συναγερμού, συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας, συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις δικτύων, ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτρονικά ισχύος, ηλεκτρολογικοί πίνακες, γεννήτριες.Αναλαμβάνω υπεύθυνα ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευές σε ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικές μελέτες, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, μέσα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, πιστοποιητικά ΔΕΗ. Εργασία με συνέπεια και επαγγελματισμό σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνονται υπεύθυνα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παντός τύπου, επισκευές σε ηλεκτρικές βλάβες, αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση φωτιστικών, τοποθέτηση καλωδιώσεων, έλεγχος εγκαταστάσεων θέρμανσης (ηλεκτροβάνες, θερμοστάτες). Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και λογικές τιμές.Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά ΔΕΗ, μελέτες φωτισμού, ηλεκτρολογικές επισκευές, συντηρήσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, θεμελιακές γειώσεις, τοποθέτηση φωτιστικών και διακοπτών παντός τύπου, τοποθέτηση καλωδιώσεων, επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.