Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Καθηγήτρια αγγλικών (μητρική αγγλική) , πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και σε ενήλικες, άριστη προφορά και διδασκαλία αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, εξασφαλισμένη επιτυχία σε όλα τα πτυχία, εξειδίκευση στις μεταφράσεις βιβλίων, κειμένων, εγχειριδίων. Χρήση σύγχρονης μεθοδολογίας και μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή. Εμπειρία σε πιστοποιήσεις αγγλικών, όπως FCE, ECCE, CPE, ECPE, IELTS Academic ,TOEIC,TOEFL, ESB, LRN.Καθηγήτρια Αγγλικών, κάτοχος του Proficiency Cambridge με παράλληλη πολυετή πείρα σε πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνει την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, σε παιδιά και ενήλικες στα Νότια Προάστια της Αττικής.Μαθήματα Αγγλικών παραδίδονται σε παιδιά και ενήλικες από έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Νέες τεχνικές με δωρεάν σύγχρονο υλικό multimedia, βιβλία, σημειώσεις, tests. Μεγάλη εμπειρία στις εξετάσεις Cambridge, Michigan, MSU, ESB, TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT, BULATS, EDEXEL, City and Guilds. Speaking practice για συνεντεύξεις. Μαθήματα Academic English, Business, Professional. Ειδικές τιμές για ευάλωτες ομάδες.