Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη έργων, την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών εσωτερικών χώρων, την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και την πραγματοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων. Παρέχονται σχεδιαστικές λύσεις υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη.