Βρέθηκαν 77 αποτελέσματα, 7 σελίδες

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.Το λογιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1986 και έχει μία διαρκή ανοδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Μικρές επιχειρήσεις που δεν δικαιολογούν να απασχολούν υπαλλήλους λογιστές, εταιρείες και ιδιώτες εξυπηρετούνται από μας. Αναλαμβάνουμε λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη, εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών, οργάνωση επιχειρήσεων και εταιρειών, παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων β' και γ' κατηγορίας, δηλώσεις ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.Λογιστικά, φοροτεχνικά, μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, συμβουλευτική επιχειρήσεων. Ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων, την παρακολούθηση εργατικών και μισθοδοσίας επιχειρήσεων, τις φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως (ιδιωτών, μισθωτών, συνταξιούχων). Ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, διεκπεραίωση εργασιών, φοροτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.Αναλαμβάνουμε λογιστικά, διοικητική λογιστική, φοροτεχνικά, φορολογικό σχεδιασμό, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, ανθρώπινους πόρους, διαχείριση μισθοδοσίας, στρατηγικό προγραμματισμό επιχειρήσεων, σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων. Συνέπεια, αποτελεσματικότητα και προσιτές τιμές.Αναλαμβάνονται λογιστικά, φορολογικά, τήρηση βιβλίων, έκδοση ΦΠΑ, περιοδικές δηλώσεις, προσωπικές δηλώσεις, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις εταιρειών, οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες όπως τήρηση βιβλίων (Β' κατηγορίας), ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, μισθοδοσίες, δήλωση ΦΠΑ, μεταβολές, ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων, ρυθμίσεις οφειλών. Συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε προσιτές τιμές.Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες, κοστολόγηση, ειδικά φοροτεχνικά θέματα.Φοροτεχνικές συμβουλές, νομικές συμβουλές επίλυσης εργατικών διαφορών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, τήρηση βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά, συμβουλευτική επιχειρήσεων.