Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.Παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε εποπτεία λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Αναλαμβάνουμε κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες όπως τήρηση βιβλίων (Β' κατηγορίας), ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, μισθοδοσίες, δήλωση ΦΠΑ, μεταβολές, ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων, ρυθμίσεις οφειλών. Συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε προσιτές τιμές.Ποιοτικές λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, εργατικά, μισθοδοσία, επιδοτήσεις, συστάσεις και λύσεις εταιρειών.Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους ποιοτικές λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αντικείμενο της δραστηριότητάς μας είναι η διεκπεραίωση οποιουδήποτε φορολογικού, λογιστικού, οργανωτικού, κρατικού και διοικητικού ζητήματος που αφορά μια επιχείρηση.Παρέχουμε επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και νέες επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα.Παρέχουμε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την επίβλεψη λογιστηρίων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ), την ενημέρωση και τήρηση βιβλίων β΄ κατηγορίας (απλογραφικά) και γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά), ενάρξεις, μεταβολές και λύσεις εταιρειών, μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά εταιρειών, φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλων των ειδών τις λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες όπως είναι η μηχανοργάνωση εταιρειών, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η οργάνωση και επίβλεψη επιχειρήσεων, η τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρειών Α, Β, Γ κατηγορίας, οι συστάσεις και λύσεις εταιρειών.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων, απλογραφικών (Β΄ κατηγορίας) και διπλογραφικών (Γ΄ κατηγορίας), την παρακολούθηση εργατικών και μισθοδοσίας επιχειρήσεων, τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων στις καλύτερες τιμές.Με εμπειρία 35 ετών προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, εποπτεία λογιστηρίων, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα μελέτες επενδύσεων, οικονομικές μελέτες, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, φοροτεχνικά θέματα, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις και λύσεις εταιρειών.