Βρέθηκαν 55 αποτελέσματα, 5 σελίδες

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων πάσης φύσεως καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις και λύσεις εταιρειών. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους ποιοτικές λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.Το λογιστικό φοροτεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1978 και λειτουργεί πάνω από τρεις δεκαετίες. Βασικός στόχος της επιχείρησής μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.Με πολυετή εμπειρία το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες. Αναλαμβάνονται δηλώσεις εισοδήματος, ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων, τήρηση απλογραφικών βιβλίων, εργατικά, ασφαλιστικά, κτηματολόγιο, διακανονισμοί οφειλών, ρυθμίσεις χρεών, συντάξεις.Το λογιστικό γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 1984 με ένα πλήθος συνεργατών, στην παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη, καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.Με πολυετή εμπειρία το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Το λογιστικό μας γραφείο λειτουργεί από το 1991 με συνέπεια, συνεχή ενημέρωση για τα νέα φορολογικά δεδομένα, δίνοντας λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός, μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους πελάτες μας.Το λογιστικό μας γραφείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη λήψη των σωστών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη. Με ήθος, συνέπεια και έγκαιρη ενημέρωση αναλαμβάνει να καλύψει οποιαδήποτε λογιστική, φοροτεχνική, εργατική και φορολογική ανάγκη, των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών.Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για επιχειρήσεις και πολίτες, όπως σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών, συστάσεις και ενάρξεις εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας, σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.