Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Εκπόνηση μελετών οικονομικής φύσεως όπως επιχειρησιακά σχέδια φορέων, επιχειρηματικά σχέδια ιδιωτών, μελέτες ανάπτυξης, μελέτες βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, χρηματοοικονομικές μελέτες και μελέτες ερευνών πεδίου. Διαχείριση και παρακολούθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης.Είμαστε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και ευέλικτη εταιρεία που δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτική επιχειρήσεων, αποτίμηση επιχειρήσεων, μελέτες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ρυθμίσεις οφειλών, επιδοτήσεις, στρατηγική επιχειρήσεων, οικονομικό σχεδιασμό, έλεγχο βιωσιμότητας, ανάλυση ισολογισμών.