Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα, 1 σελίδα.

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.Δραστηριοποιούμαι στον κλάδο των οικονομικών και φορολογικών, φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών από το 1995 στη Θεσσαλονίκη. Αναλαμβἀνω δηλώσεις ΦΠΑ, ενάρξεις, μεταβολές και παύσεις επιχειρήσεων, οικονομικοτεχνικές μελέτες, σύσταση εταιρειών, εργατικά, απολύσεις, προσλήψεις, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων και άλλα.Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας), ενάρξεις, διακοπές και μεταβολές εργασιών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως (ιδιώτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι), εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, μεταβολές και δηλώσεις ακίνητης περιουσίας. Υπεύθυνη εργασία σε λογικές τιμές.Το λογιστικό και φοροτεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εργατικά, ασφαλιστικά, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών.Για περισσότερο από 32 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των οικονομικών και φορολογικών-φοροτεχνικών εργασιών για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και εταιρείες κάθε νομικής μορφής. Παρακολουθούμε συνεχώς και αδιάκοπα κάθε αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και ενημερώνουμε τους πελάτες μας για όλες τις οικονομικές και νομοθετικές μεταβολές.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, διεκπεραίωση εργασιών, φοροτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.