Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα, 2 σελίδεςΤο δικηγορικό γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του με απόλυτη υπευθυνότητα, πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους. Βασικός σκοπός η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των πελατών και η διεκπεραίωση των υποθέσεών τους με γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών συμπεριλαμβάνει τόσο τη δικαστική όσο και την εξώδικη αντιπροσώπευση, ενέργειες, διαπραγματεύσεις και νομικές συμβουλές.Παρέχω όλες τις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές που αφορούν τον κλάδο των ακινήτων. Νομικές έρευνες ακινήτων, μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, μεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία, δηλώσεις στο κτηματολόγιο, επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.Παρέχουμε ποιοτικές νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και αναλαμβάνουμε την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων και την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και έχουμε ενα μεγάλο φάσμα συνεργατών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών) σε πολλές μεγάλες πόλεις. Ειδικευόμαστε σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και κληρονομικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.Το δικηγορικό γραφείο μας εδρεύει στο κέντρο της Νίκαιας και παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους δικαίου, με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή μας διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ικανοποιεί τους εντολείς μας, καθώς τηρούμε πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενεργειών μας, ενημερώνουμε διαρκώς τους πελάτες μας, και επιχειρούμε να κατοχυρώσουμε την καλύτερη εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπησή τους.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών πράξεων όπως γονικές παροχές, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, συστάσεις εταιρειών, δωρεές, αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις ακινήτων, πληρεξούσια, νομικές υπηρεσίες.Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες και δικαστηριακή υποστήριξη και συνδρομή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και διαθέτει πλήρες δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα. Εξυπηρέτηση πολιτών στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές και σχετικές νομικές υποθέσεις και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε θέματα εταιρικά, οικογενειακά, κληρονομικά, θέματα κτηματολογίου και πολλά ακόμη.Το γραφείο μας απαρτίζεται από ομάδα νέων δικηγόρων και νομικών επιστημόνων, που είναι σε θέση να αναλάβει την υπεύθυνη, αξιόπιστη και οικονομική διαχείριση των υποθέσεών σας παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες και νομική συμβουλευτική σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με κύριο αντικείμενο τις υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο εταιρειών. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων και υποθέσεων στρατιωτικού ποινικού δικαίου.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές ακινήτων, συστάσεις εταιρειών, κληρονομιές, πληρεξούσια, διαθήκες, πλειστηριασμούς και άλλες νομικές υπηρεσίες.Το δικηγορικό γραφείο μας καλύπτει το ευρύ φάσμα της γενικής δικηγορίας, του συνόλου δηλαδή των καθημερινών νομικών αναγκών φυσικών και νομικών προσώπων, όσον αφορά τόσο στην δικαστική όσο και εξωδικαστική τους εκπροσώπηση. Επίσης, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις και διεκπεραιώσεις.Από το έτος 1958 παρέχουμε τις νομικές υπηρεσίες μας με αρτιότητα, υπευθυνότητα και επιτυχία. Ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο (ακίνητα, ενοχικό, εργατικό, κληρονομικό, οικογενειακό), το δημόσιο δίκαιο (διοικητικές διαφορές, ακυρωτική διαδικασία, διαφορές ουσίας), το εμπορικό δίκαιο (ασφαλιστικό, εταιρικό, πτωχευτικό, συμβάσεις).