Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Παρέχουμε ποιοτικές νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και αναλαμβάνουμε την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων και την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και έχουμε ενα μεγάλο φάσμα συνεργατών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών) σε πολλές μεγάλες πόλεις. Ειδικευόμαστε σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και κληρονομικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.Το γραφείο μας ασχολείται ευρέως και επί σειρά ετών με υποθέσεις αστικού, εμπορικού (εταιρείες, αξιόγραφα, διακανονισμοί και ρυθμίσεις χρεών, εταιρικά), τραπεζικού, ποινικού, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση χειριζόμαστε τις νομικές σας υποθέσεις με απόλυτη συνέπεια και αποτελεσματικότητα.Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές και σχετικές νομικές υποθέσεις και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε θέματα εταιρικά, οικογενειακά, κληρονομικά, θέματα κτηματολογίου και πολλά ακόμη.Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις και παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες. Υπεύθυνη εργασία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με κύριο αντικείμενο τις υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο εταιρειών. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων και υποθέσεων στρατιωτικού ποινικού δικαίου.Από το έτος 1958 παρέχουμε τις νομικές υπηρεσίες μας με αρτιότητα, υπευθυνότητα και επιτυχία. Ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο (ακίνητα, ενοχικό, εργατικό, κληρονομικό, οικογενειακό), το δημόσιο δίκαιο (διοικητικές διαφορές, ακυρωτική διαδικασία, διαφορές ουσίας), το εμπορικό δίκαιο (ασφαλιστικό, εταιρικό, πτωχευτικό, συμβάσεις).Σας παρέχουμε πλήρη νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε κάθε ποινική σας υπόθεση (κατάθεση μηνύσεων, παράσταση στην ανάκριση και σε κάθε στάδιο της δίκης, αυτόφωρη διαδικασία, εφέσεις, ακυρώσεις). Επίσης ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με αστικό δίκαιο, δίκαιο κτηματολογίου, οικογενειακό δίκαιο και κληρονομικό δίκαιο.Θέτουμε ως προτεραιότητα την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, παρέχοντας εξατομικευμένες νομικές λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος. Διακρινόμαστε για τον επαγγελματισμό, τη νομική μας κατάρτιση, την ταχύτατη εξυπηρέτηση και τη διαρκή ενημέρωση των εντολέων μας, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Εξυπηρετούμε όλο το Νομό Κοζάνης και αναλαμβάνουμε και υποθέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.Αρχή του δικηγορικού μας γραφείου είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών παρέχοντας εξατομικευμένες νομικές λύσεις. Διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό και έμπειρο δίκτυο συνεργατών, που χειρίζονται υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου, καθώς πρωταρχικός στόχος του γραφείου είναι η ολοκληρωμένη προάσπιση των συμφερόντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες και η άσκηση της δικηγορίας με ήθος, επαγγελματισμό, ταχύτητα και σεβασμό προς τον πελάτη αποτελούν τους βασικούς στόχους του γραφείου μας και διασφαλίζουν στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Κύριοι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι το εμπορικό και αστικό δίκαιο, με μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις βιομηχανικής (εμπορικά σήματα) και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε θέματα μισθώσεων, δικαστικής συμπαράστασης, αθλητικών σωματείων και κτηματολογίου.Ενασχόληση με όλους τους ενεργούς τομείς του δικαίου, νομική εκπροσώπηση ενώπιον παντός ελληνικού δικαστηρίου σε όλη την Ελλάδα. Παροχή νομικών συμβουλών για πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις.