Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Αναλαμβάνω κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαι με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Δίκαιο Ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές), Εταιρικό Δίκαιο (σύσταση και λύση εταιρειών, μεταβιβάσεις μεριδίων), Κληρονομικό Δίκαιο (απογραφές κληρονομιάς, διαθήκες), Οικογενειακό Δίκαιο (σύμφωνα συμβίωσης), Αστικό Δίκαιο (πληρεξούσια).Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβολαιογραφικές, καθώς και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο των ακινήτων (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές), στο κληρονομικό (διαθήκες) και στο οικογενειακό δίκαιο (σύμφωνα συμβίωσης), στο εμπορικό δίκαιο και ιδίως στο δίκαιο των εταιρειών (συστάσεις, λύσεις, συγχωνεύσεις).Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων που σχετίζονται με το διοικητικό δίκαιο (αγωγές κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου), το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο επιχειρήσεων (σύσταση, τροποποίηση και νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών), το ενοχικό δίκαιο (διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, αποζημιώσεις), το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων), το κληρονομικό δίκαιο (αποδοχές κληρονομιάς, διαθήκες), το εμπράγματο δίκαιο (μεταβιβάσεις, αντιπαροχές, προσημειώσεις).Το δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο πολιτισμικής κληρονομιάς, πολεοδομικό δίκαιο, ακίνητα, φορολογικό δίκαιο σχετικό με φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, συναφές ποινικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο. Επίσης, ασχολούμαστε με τη σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη αιτήσεων ακυρώσεως, αιτήσεων αναστολής, παρεμβάσεων, αγωγών, μηνύσεων.Σας παρέχουμε πλήρη νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε κάθε ποινική σας υπόθεση (κατάθεση μηνύσεων, παράσταση στην ανάκριση και σε κάθε στάδιο της δίκης, αυτόφωρη διαδικασία, εφέσεις, ακυρώσεις). Επίσης ασχολούμαστε με υποθέσεις που σχετίζονται με αστικό δίκαιο, δίκαιο κτηματολογίου, οικογενειακό δίκαιο και κληρονομικό δίκαιο.Εξυπηρετώ φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, παρέχοντας ένα εύρος νομικών υπηρεσιών, στους εξής τομείς του δικαίου: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο.Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, συνεχής ενημέρωση των πελατών επί των θεμάτων τους, εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των διαφορών τους. Ενασχόληση με υποθέσεις σχετικές με το οικογενειακό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο.Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων, σε επίπεδο τόσο δικαστικό, όσο και εξωδικαστικό, συμβουλευτικό. Ενδεικτικά, τα πεδία ενασχόλησής μας είναι τα εξής: αστικό δίκαιο, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις, συμφωνητικά, οικογενειακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, κληρονομικά, διαθήκες, διοικητικό δίκαιο, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, ποινικό δίκαιο, μεταφράσεις, επικυρώσεις, διεκπεραιώσεις.Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Ασχολούμαστε με υποθέσεις σχετικές με αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, αδικοπραξίες, τροχαία, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικότητας, προστασία καταναλωτή), με εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, εταιρείες, ασφαλιστικό), με ποινικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, απαλλοτριώσεις.Αναλαμβάνουμε εργατικά (αγωγές προσβολής, άκυρης απόλυσης, διεκδίκηση μισθών), κληρονομικά (ερμηνεία διαθηκών, ακυρώσεις διαθηκών, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων), οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων, αναγνώριση πατρότητας), τροχαία ατυχήματα (αγωγές διεκδίκησης και αποζημιώσεων, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος), συμβόλαια (έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια), ειδικές διαδικασίες (απαλλοτριώσεις, μισθώσεις, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά).