Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα, 2 σελίδεςΑναλαμβάνονται οικονομοτεχνικές μελέτες, συμβουλευτική και υποστήριξη επιχειρήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), προώθηση επιχειρήσεων μέσω διαφημιστικών προτάσεων, στρατηγική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις επιχειρήσεων.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Εκπόνηση μελετών οικονομικής φύσεως. Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάπτυξη και την προώθηση επιχειρήσεων. Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ), εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων, χρηματοδοτικά προγράμματα, συμβουλευτική για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών για την ένταξή τους σε προγράμματα επιχορήγησης, την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και φακέλων υπαγωγής, την επίβλεψη και την παρακολούθηση έργων.Εκπόνηση μελετών οικονομικής φύσεως όπως επιχειρησιακά σχέδια φορέων, επιχειρηματικά σχέδια ιδιωτών, μελέτες ανάπτυξης, μελέτες βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, χρηματοοικονομικές μελέτες και μελέτες ερευνών πεδίου. Διαχείριση και παρακολούθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης.Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές τους κινήσεις, διερευνώντας το περιβάλλον τους και σχεδιάζοντας την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες στις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με τον ρεαλισμό και την ανθρώπινη προσέγγιση, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.Στόχος της εταιρείας μας είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, η ενίσχυση και η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης και οικονομικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου. Επιπλέον η εταιρεία μας υποστηρίζει συμβουλευτικά οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, συλλόγους και μη κυβερνητικές οργανώσεις.Παρέχουμε ισχυρές λύσεις και χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά εργαλεία για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής σας με στόχο την άνοδο και την εξάπλωσή της. Πιο αναλυτικά, δημιουργούμε πλάνο επίτευξης στόχων, προτείνουμε προωθητικές ενέργειες (διαφήμιση, γνωστοποίηση) και οργανώνουμε τον οικονομικό σχεδιασμό της επιχειρήσής σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με κύριο αντικείμενο το χρηματοοικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων. Η ομάδα των έμπειρων οικονομικών μας συμβούλων, είναι εδώ για να βρει την λύση για εσάς σε ζητήματα όπως η χρηματοδότηση, τα «κόκκινα δάνεια», η αναδιάρθρωση δανεισμού και η ρύθμιση χρέους.Παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης κοινοτικών πόρων. Στρατηγικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των δυνατών σημείων και της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας, αντιμετωπίζοντας με προσοχή τις σύγχρονες προκλήσεις. H εμπειρία και η τεχνογνωσία μας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας.Κύριο αντικείμενο των εργασιών μας είναι η συνδρομή μας στον επιχειρηματία ή τον άνεργο, για την υποβολή του επιχειρηματικού του σχεδίου, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους του προγράμματος επιδότησης που έχει επιλέξει, για την παρακολούθηση μετά την έγκριση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έως την ολοκλήρωσή του και για την τελική αποπληρωμή της επιδότησης.