Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Αναλαμβάνονται οικονομοτεχνικές μελέτες, συμβουλευτική και υποστήριξη επιχειρήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), προώθηση επιχειρήσεων μέσω διαφημιστικών προτάσεων, στρατηγική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις επιχειρήσεων.Αναλαμβάνουμε μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών, μεταβίβαση ποσοστών εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης ή δωρεάς, οργάνωση και εποπτεία των λογιστηρίων υφιστάμενων εταιρειών εντός της έδρας τους, ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας όλων των μορφών επιχειρήσεων και εταιρειών, οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη και υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης, παροχή συμβουλών για την ορθότερη ρύθμιση των οφειλών στη ΔΟΥ.