Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Φοροτεχνικές συμβουλές, νομικές συμβουλές επίλυσης εργατικών διαφορών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, τήρηση βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά, συμβουλευτική επιχειρήσεων.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα μελέτες επενδύσεων, οικονομικές μελέτες, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, φοροτεχνικά θέματα, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις και λύσεις εταιρειών.Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις στον τομέα της στρατηγικής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Αναλαμβάνουμε μισθοδοσίες, εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικές δηλώσεις, συντάξεις, έναρξη και λύση εταιρειών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ακινήτων. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Το λογιστικό και φοροτεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εργατικά, ασφαλιστικά, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών.Αναλαμβάνονται λογιστικά, φορολογικά, τήρηση βιβλίων, έκδοση ΦΠΑ, περιοδικές δηλώσεις, προσωπικές δηλώσεις, εργατικά, μισθοδοσία, συστάσεις εταιρειών, οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών.