Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα, 1 σελίδα.

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Ασχολούμαστε με υποθέσεις σχετικές με αστικό δίκαιο (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό, αδικοπραξίες, τροχαία, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικότητας, προστασία καταναλωτή), με εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, εταιρείες, ασφαλιστικό), με ποινικό δίκαιο, αστικό δικονομικό δίκαιο, ατομικό εργατικό δίκαιο, απαλλοτριώσεις.Το δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο πολιτισμικής κληρονομιάς, πολεοδομικό δίκαιο, ακίνητα, φορολογικό δίκαιο σχετικό με φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, συναφές ποινικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο. Επίσης, ασχολούμαστε με τη σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη αιτήσεων ακυρώσεως, αιτήσεων αναστολής, παρεμβάσεων, αγωγών, μηνύσεων.Καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υποθέσεων και ζητημάτων, σε επίπεδο τόσο δικαστικό, όσο και εξωδικαστικό, συμβουλευτικό. Ενδεικτικά, τα πεδία ενασχόλησής μας είναι τα εξής: αστικό δίκαιο, μισθωτικές διαφορές, συμβάσεις, συμφωνητικά, οικογενειακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, κληρονομικά, διαθήκες, διοικητικό δίκαιο, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, ποινικό δίκαιο, μεταφράσεις, επικυρώσεις, διεκπεραιώσεις.Δικηγορικό γραφείο με τριάντα έτη παροχής νομικών υπηρεσιών μαχόμενης δικηγορίας. Υπηρεσίες σχετικές με ποινικό δίκαιο, ναρκωτικά, αστικό δίκαιο, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό, θέματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορικό δίκαιο, εταιρείες, εργατικό δίκαιο, πωλήσεις, αγορές ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, θέματα που απασχολούν τους ομογενείς.Εξειδίκευση στο αστικό, εργατικό, ποινικό δίκαιο και στο δίκαιο εταιρειών. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών διαφορών, διαζυγίων και διατροφής, αγοραπωλησιών ακινήτων, μηνύσεις, μισθώσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, εξαλείψεις προσημειώσεων, σύσταση εταιρειών και λύση αυτών, μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.Ασχολούμαστε με αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, υποθέσεις ακινήτων, πολεοδομικά, μεσιτικά, κτηματολόγιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά, εργατικά, εταιρείες, μισθώσεις, διαζύγια, ιατρικά. Υπεύθυνη εργασία σε ανταγωνιστικές τιμές.Παρέχουμε υπηρεσίες σε ποινικό, αστικό (οικογενειακό, κληρονομικό, αγοραπωλησίες ακινήτων) εμπορικό και φορολογικό δίκαιο, τόσο σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Πολυετής εμπειρία και αποτελεσματικότητα.Ενασχόληση με το αστικό, ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο. Παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιώτες και εταιρείες. Νομική υποστήριξη σε τράπεζες. Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας. Παραστάσεις σε συμβόλαια. Επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις, προκηρύξεις, ενστάσεις.Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν στο αστικό, ποινικό, οικογενειακό, κληρονομικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, υποθέσεις ρύθμισης χρεών φυσικών προσώπων και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαμεσολάβηση σε εμπορικές υποθέσεις.Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, σχετικές με το ποινικό, αστικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο, σε όλη την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία ανά την επικράτεια και εγγυόμαστε την επιτυχή έκβαση της νομικής υπόθεσης που σας απασχολεί.Το δικηγορικό μας γραφείο με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει και με την στελέχωση από μία ομάδα συνεργατών οι οποίοι έχουν την άριστη εμπειρία και συνεργασία, μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών του. Με συνέπεια, κατάρτιση και ήθος παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες (εμπορικό, ποινικό, διοικητικό και αστικό δίκαιο).