Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Η άριστη ποιότητα των εφοδίων που εμπορευόμαστε συνδυάζεται με την παροχή πλήρους υποστήριξης και συμβουλευτικής τόσο σε τεχνικά και γεωτεχνικά θέματα φυτοπροστασίας, όσο και σε θέματα που αφορούν την ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική υποστήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με κατάρτιση σε προγράμματα επιδοτήσεων (σχέδια βελτίωσης, βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες).Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάπτυξη και την προώθηση επιχειρήσεων. Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ), εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων, χρηματοδοτικά προγράμματα, συμβουλευτική για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας, ενάρξεις και λύσεις επιχειρήσεων, μισθοδοσία, προγράμματα επιδοτήσεων, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, κτηματολόγιο, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τον υπολογισμό και τη σύνταξη περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, τον υπολογισμό και τη σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τον υπολογισμό και τη σύνταξη προσωρινής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Επίσης, αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, μισθοδοσία, ενάρξεις επιχειρήσεων, προγράμματα επιδοτήσεων, υπηρεσίες ακινήτων, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων.