Βρέθηκαν 72 αποτελέσματα, 6 σελίδες

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Ασχολούμαι με ακίνητα, κληρονομιές και φορολογία. Παρέχω συμβολαιογραφικές υπηρεσίες μεταβίβασης ακινήτων, αγοραπωλησιών, γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, σύστασης εταιρειών, φορολογικών θεμάτων.Ασχολούμαι με κάθε είδους συμβολαιογραφικές υποθέσεις. Αναλαμβάνω συμβόλαια, πληρεξούσια, μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα συμβίωσης, κληρονομιές, διαθήκες, δωρεές, σύσταση εταιρειών και άλλα.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει υπεύθυνα συμβολαιογραφικές πράξεις όπως διαθήκες, πληρεξούσια, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, κληρονομιές, σύσταση εταιρειών, αναγνώριση τέκνων και άλλα.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές ακινήτων, συστάσεις εταιρειών, κληρονομιές, πληρεξούσια, διαθήκες, πλειστηριασμούς και άλλες νομικές υπηρεσίες.Αναλαμβάνονται πωλήσεις, διαθήκες, γονικές παροχές, πληρεξούσια, αναγνώριση εξώγαμων, δωρεές, σύμφωνα συμβίωσης, αποδοχή κληρονομιάς, συναίνεση τεχνητής γονιμοποίησης και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα, εταιρείες, κληρονομιές, οικογενειακά, πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης, πληρεξούσια, συμβάσεις, ένορκες βεβαιώσεις και πλειστηριασμοί. Υπεύθυνη εργασία σε λογικές τιμές.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη. Αναλυτικότερα αναλαμβάνονται διαθήκες, κληρονομιές, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, γονικές παροχές, δωρεές, σύσταση εταιρειών, πωλήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε συμβολαιογραφικής πράξης, όπως γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, σύσταση εταιρειών, δωρεές, διαθήκες, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.Έχω πείρα πέραν της 20ετίας και ασχολούμαι με αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, συστάσεις και λύσεις εταιρειών, πληρεξούσια, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές, διανομές, συστάσεις εταιρειών, κατοχύρωση πνευματικών έργων, διαθήκες, πληρεξούσια, εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας, κτηματολόγιο.Το συμβολαιογραφείο μας ασχολείται με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.