Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείτε για την απόκτηση του διπλώματος ταχύπλοου σκάφους περιλαμβάνει πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 4-5 ωρών (οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με την ικανότητα του εκπαιδευόμενου). Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 με 6 μαθήματα διάρκειας 60 λεπτών. Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα είναι μόνο ένα, αλλά ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει όσα ακόμα επιθυμεί.