Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα, 4 σελίδεςΑσχολούμαι με αγοραπωλησίες ακινήτων, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, δωρεές, γονικές παροχές, υποθέσεις κτηματολογίου, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις. Χρησιμοποιώ σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προσφέροντας σωστές, γρήγορες και οικονομικές υπηρεσίες, που εγγυώνται την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μου.Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ειδικότητα του συμβολαιογράφου από προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά και διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις έως σύσταση εταιρειών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης και μισθωτήρια συμβόλαια.Ασχολούμαι με κάθε είδους συμβολαιογραφικές υποθέσεις. Αναλαμβάνω συμβόλαια, πληρεξούσια, μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα συμβίωσης, κληρονομιές, διαθήκες, δωρεές, σύσταση εταιρειών και άλλα.Αναλαμβάνονται πωλήσεις, διαθήκες, γονικές παροχές, πληρεξούσια, αναγνώριση εξώγαμων, δωρεές, σύμφωνα συμβίωσης, αποδοχή κληρονομιάς, συναίνεση τεχνητής γονιμοποίησης και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε συμβολαιογραφικής πράξης, όπως γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, σύσταση εταιρειών, δωρεές, διαθήκες, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.Το συμβολαιογραφείο μας ασχολείται με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, σύσταση εταιρειών, υπηρεσία μιας στάσης, σύμφωνα συμβίωσης, διαθήκες, πληρεξούσια, συμβάσεις leasing, ηλεκτρονικές υπογραφές.Αναλαμβάνω όλες τις υποθέσεις με τις οποίες απασχολείται ένας συμβολαιογράφος. Ασχολούμαι με συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αναγνώριση τέκνου, σύμφωνα συμβίωσης, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, ένορκες βεβαιώσεις, πληρεξούσια.Κατάρτιση συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων καθώς και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις όπως γονικές παροχές, δωρεές, συστάσεις και λύσεις εταιρειών, μισθωτήρια, διαθήκες, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.Συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις ακινήτων, διαθήκες, δωρεές, γονικές παροχές, ένορκες βεβαιώσεις, σύσταση και λύση εταιρειών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.Συμβολαιογραφικές πράξεις κάθε είδους όπως γονικές παροχές, σύσταση και λύση εταιρειών, πλειστηριασμοί, συμβόλαια, πληρεξούσια, διαθήκες, δωρεές, προσύμφωνα, αγοραπωλησίες ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, σύμφωνα συμβίωσης.Συμβολαιογραφικές πράξεις κάθε είδους όπως προσύμφωνα, οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, διαθήκες, γονικές παροχές, συστάσεις και λύσεις εταιρειών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.