Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα, 4 σελίδες

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.Με εμπειρία 35 ετών προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, εποπτεία λογιστηρίων, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.Το λογιστικό και φοροτεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εργατικά, ασφαλιστικά, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών.Οργάνωση, ενημέρωση, εποπτεία και τήρηση κάθε κατηγορίας λογιστηρίου. Σύσταση εταιρειών, εργατικά ασφαλιστικά και μισθοδοσία, φορολογικές δηλώσεις. Παροχή κάθε είδους φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών. Δηλώσεις κληρονομιάς και υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων. Εξειδικευμένα φοροτεχνικά θέματα. Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, σύσταση εταιρειών. Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων, την παρακολούθηση εργατικών και μισθοδοσίας επιχειρήσεων, τις φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως (ιδιωτών, μισθωτών, συνταξιούχων). Ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, διεκπεραίωση εργασιών, φοροτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Αναλαμβάνουμε κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες όπως τήρηση βιβλίων (Β' κατηγορίας), ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, μισθοδοσίες, δήλωση ΦΠΑ, μεταβολές, ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων, ρυθμίσεις οφειλών. Συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε προσιτές τιμές.Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες, κοστολόγηση, ειδικά φοροτεχνικά θέματα.Φοροτεχνικές συμβουλές, νομικές συμβουλές επίλυσης εργατικών διαφορών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, τήρηση βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά, συμβουλευτική επιχειρήσεων.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων πάσης φύσεως καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις και λύσεις εταιρειών. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.