Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Το τεχνικό γραφείο Αναλογία, στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων γνωστικών και επιστημονικών αντικειμένων και ειδικοτήτων. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, σε τομείς κατασκευής και ανακαίνισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων, από την πρώιμη φάση του σχεδιασμού έως και την τελική παράδοση. Η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.