Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα, 4 σελίδες

Γεώργιος Καναράς

Αγρονόμος Τοπογράφος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με χρόνια επαγγελματικής πορείας, αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και διαγράμματα, δηλώσεις κτηματολογίου, τακτοποίηση αυθαιρέτων, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, μελέτες φωτοερμηνείας με δορυφορικές εικόνες, αλλά και μελέτες καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. Επίσης, χορηγούνται τοπογραφικές βεβαιώσεις, ενώ παρέχεται τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίου, για χαράξεις τεχνικών και κτιριακών έργων, παρακολούθηση μετατοπίσεων, έργων οδοποιίας, αλλά και υψομετρικών ελέγχων. Για κάθε αίτημα σας ή ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός με εμπειρία, εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές μελέτες ενώ αναλαμβάνει και τοπογραφικές εργασίες όπως ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών και ενεργειακών πιστοποιητικών.Τοπογράφος μηχανικός αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές. Αναλαμβάνονται τοπογραφικά, οικοδομικές άδειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μηχανικού και μελέτες: οδοποιίας, φωτοερμηνείας, φωτογραμμετρίας, υδραυλικών έργων, κτηματολογίου, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).Τοπογράφος μηχανικός με εμπειρία, αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές όλων των ειδών. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνονται η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τη διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών πράξεων, η έκδοση οικοδομικών αδειών, η διεκπεραίωση υποθέσεων κτηματολογίου και πράξεων χαρακτηρισμού.Τοπογραφικές και χαρτογραφικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, χάρτες, εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), έκδοση οικοδομικών αδειών, αιτήσεις πράξης χαρακτηρισμού προς δασικές υπηρεσίες, αποτύπωση, οριοθέτηση, συνένωση ή κατάτμηση ακινήτων.Αναλαμβάνεται η εκπόνηση τοπογραφικών μελετών οποιασδήποτε κλίμακας, από απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις μεμονωμένων οικοπέδων, έως αποτυπώσεις εκτεταμένων εκτάσεων, σε 2 και 3 διαστάσεις.Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες εφαρμογής, μελέτες εσωτερικών χώρων, μελέτες αποκαταστάσεων και ενισχύσεων παραδοσιακών κτηρίων, τρισδιάστατες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Επιπλέον, αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και ενεργειακές πιστοποιήσεις. Παρέχονται ποιοτικές σχεδιαστικές λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές.Αναλαμβάνονται αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, μελέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και διακοσμήσεις. Επίσης, αναλαμβάνεται η αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η επίβλεψη έργων. Εκδίδονται άδειες λειτουργίας καταστημάτων και πραγματοποιούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων.Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, διακοσμήσεις, ανακαινίσεις και αναδιαμορφώσεις κτηρίων με αλλαγή χρήσης, μελέτες αποκαταστάσεων και ενισχύσεων παραδοσιακών κτηρίων, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες εφαρμογής, τρισδιάστατες, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.Εκπονούνται τοπογραφικά διαγράμματα για συμβόλαια, δασαρχείο, δικαστικές πράξεις και αναλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες όπως έλεγχος οικοπέδων, έκδοση βεβαίωσης αρτιότητας, έλεγχος στο κτηματολόγιο, οριοθετήσεις οικοπέδων, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, υποστήριξη εργοταξίων, τεμαχισμός ακινήτων σε μικρότερα άρτια οικόπεδα.Αρχιτέκτονας μηχανικός αναλαμβάνει μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες εφαρμογής, τρισδιάστατες απεικονίσεις, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και διακοσμήσεις. Ποιοτικές υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, υπηρεσίες επίβλεψης και κατασκευής οικοδομικών έργων (κατοικίες, καταστήματα). Αρχιτεκτονικές λύσεις υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη.Αρχιτέκτονας μηχανικός με εμπειρία, αναλαμβάνει μελέτες αποκαταστάσεων και ενισχύσεων παραδοσιακών κτηρίων, αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, μελέτες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και διακοσμήσεις, ανακαινίσεις και αναδιαμορφώσεις κτηρίων. Παρέχονται ποιοτικές σχεδιαστικές λύσεις που ικανοποιούν και το πιο απαιτητικό γούστο.