Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Το δικηγορικό μας γραφείο και η ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών του, είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου. Με γνώση, συνέπεια και ειλικρίνεια παρέχουμε ποιοτικές δικηγορικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πιστεύουμε στις ρεαλιστικές επιλογές και στις βιώσιμες λύσεις, γιατί υποκινούμαστε από την αρχή της συνέπειας μεταξύ λόγου πράξης. Κατεξοχήν ειδίκευση του γραφείου είναι οι υποθέσεις οικονομικού αντικειμένου και ιδίως οι υποθέσεις τραπεζικού δικαίου (ρύθμιση και διαγραφή οφειλών, προστασία δανειοληπτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές).Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Μεγάλη εξειδίκευση σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Ενασχόληση με τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, με εμπορικές εταιρείες κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων και των ΙΚΕ, με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης ενασχόληση με υποθέσεις ποινικού δικαίου καθώς και διαφορές διοικητικού δικαίου όπως απαλλοτριώσεις, συντάξεις, αγωγές για οφειλές από το Δημόσιο, και διαφορές που ανακύπτουν με Δήμους.