Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Ευάγγελος Γεροντάκης

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους και λογιστές, όλοι τους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, ο καθένας από τους οποίους έχει εξειδικευτεί επιπλέον σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν διακριτά τμήματα μισθοδοσίας, απλογραφικών βιβλίων, διπλογραφικών βιβλίων και εξυπηρέτησης ιδιωτών. Καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα τις δικές σας ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα.

Δωρίτα Ρουμελιώτη

Το λογιστικό γραφείο μας, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες του. Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο. H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των πελατών μας.Αναλαμβάνουμε επίβλεψη λογιστηρίων, τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά θέματα, ρυθμίσεις οφειλών, ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εταιρειών.Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για επιχειρήσεις και πολίτες, όπως σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών, συστάσεις και ενάρξεις εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας, σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και τη διαχείριση του λογιστηρίου επιχειρήσεων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης της επιχείρησης, την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων, την υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων για χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, ενάρξεις, συστάσεις, μεταβολές, μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικά, διεκπεραίωση εργασιών, φοροτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, την επίβλεψη λογιστηρίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων πάσης φύσεως καθώς επίσης εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ενάρξεις και λύσεις εταιρειών. Υπεύθυνη εργασία σε προσιτές τιμές.Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων, οδηγίες κάλυψης των απαιτήσεων του νέου φορολογικού νόμου. Τιμές λογικές. Ειδικές τιμές για μισθωτούς, συνταξιούχους, ιδιοκτήτες ταξί, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, επιμελητές και περιπτερούχους.Με πολυετή εμπειρία το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.Το Λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει υπηρεσίες για επιχειρήσεις και πολίτες. Πιο αναλυτικά, αναλαμβάνουμε σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) και ΙΚΕ, συστάσεις και ενάρξεις εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.Αναλαμβάνονται φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, δηλώσεις εταιρειών, μηχανογραφική οργάνωση και επίβλεψη εταιρειών, εμπρόθεσμη τήρηση, ενημέρωση και εκτύπωση των τηρουμένων λογιστικών βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, οριστικές δηλώσεις μισθωτών, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία, διεργασίες που αφορούν έναρξη, μεταβολή και διακοπή μιας επιχείρησης.