Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Φιλόλογος, συγγραφέας, εξειδικευμένη σε έκθεση και έκφραση (Γυμνασίου, Λυκείου), αρχαία, και λογοτεχνία, με υποδειγματικές σημειώσεις, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε γκρουπ. Ταχεία εμπέδωση της διδακτέας ύλης, ιδιαίτερη μεθοδολογία στην έκθεση, επιτυχία εξασφαλισμένη.Απόφοιτος Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις ενδοσχολικές και πανελλαδικές. Μαθήματα που διδάσκονται: αρχαία, λατινικά, έκθεση, λογοτεχνία και ιστορία. Παρέχονται προσωπικές σημειώσεις. Τιμές προσιτές.Πτυχιούχος φιλόλογος με δεκαετή πεiρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασiου και λυκεiου. Προετοιμασία μαθητών για πανελλήνιες εξετάσεις σε αρχαία ελληνικά, έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία και λατινικά. Παρέχονται δωρεάν προσωπικές σημειώσεις. Τιμές συζητήσιμες.