Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Το χημικό και οινολογικό εργαστήριό μας, ιδρύθηκε με την νέα του μορφή στις αρχές του έτους 2013. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα οινολογικών, χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε ελαιόλαδο, νερό, έδαφος, μέλι και γενικότερα σε μία ποικιλία τροφίμων, με αξιοπιστία, σύχρονο εξοπλισμό και ανταγωνιστικές τιμές. Δεχόμαστε δείγματα για ανάλυση απ' όλη την Ελλάδα και οι συμβουλές παρέχονται δωρεάν!Διενεργούμε πιστοποιήσεις, αξιόπιστες αναλύσεις και μετρήσεις σε νερό, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, τρόφιμα, ζωοτροφές, οινοπνευματώδη, μεταλλικά κράματα, έδαφος, καύσιμα.Το εργαστήριό μας διαθέτει τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε να διενεργεί εργαστηριακές δοκιμές σε ύδατα, τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, εδάφη, λύματα βιολογικών καθαρισμών, καθώς και ελέγχους καθαρότητας και μικροβιακού φορτίου σε επιφάνειες εργασίας, μηχανήματα και εργαλεία.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές αναλύσεις τροφίμων, νερών, κρασιών, ποτών, λαδιών. Επίσης, ασχολούμαστε με τεχνολογίες οινοποίησης μούστου-κρασιού. Συμβουλευτική και διαθρεπτική επισήμανση τροφίμων. Ο εξοπλισμός μας είναι σύγχρονος και ικανός για την εκτέλεση αναλύσεων σε ευρύ πεδίο.Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει αναλύσεις μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων (μούστος-κρασί, νερό, λάδια, τρόφιμα, ποτά) καθώς και υπηρεσίες εκτός εργαστηρίου, που χρήζουν παρουσία χημικού. Συνεχής αυτοέλεγχος, ακρίβεια αποτελεσμάτων, εχεμύθεια, ταχύτητα στη διεκπεραίωση των αιτούμενων αναλύσεων, προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές αναλύσεις νερού, οίνου-γλεύκους, ελαιόλαδου, τροφίμων, εδάφους. Η τεχνολογική αρτιότητα σε μηχανήματα, όργανα και μεθόδους, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και το υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό, μας έχουν καταστήσει ισχυρό σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά.Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις χημικές αναλύσεις από το 1986 προσφέροντας στους πελάτες της αξιοπιστία και εχεμύθεια στα αποτελέσματά της. Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την δειγματοληψία σε στερεά, υγρά και αέρια ενώ πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις σε καύσιμα, ορυκτέλαια, απόβλητα, τρόφιμα, εδάφη, νερό.Δραστηριοποιούμαστε γενικά με τις υπηρεσίες τεχνολογίας τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν: χημικές αναλύσεις, μικροβιολογικές αναλύσεις, αναλύσεις υφής, αναλύσεις συσκευασιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, αναλύσεις καταλοίπων (φαρμάκων, εντομοκτόνων, βαρέων μετάλλων) σε τρόφιμα, τεχνολογικές συμβουλές (επίλυση προβλημάτων παραγωγής, επέκταση διατηρησιμότητας), βελτίωση παλαιών και σχεδιασμός νέων προϊόντων.Οι υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριό μας συνοψίζονται ως εξής: αναλύσεις γλεύκους και οίνου, αναλύσεις ύδατος, παρακολούθηση οινοποιητικών πρακτικών, συμβουλευτική και ποιοτικός έλεγχος, τεχνοοικονομικές μελέτες για ίδρυση μεταποιητικών μονάδων τροφίμων και ποτών, οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων, μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναλύσεις ποτών και τροφίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες.Tο εργαστήριό μας ιδρύθηκε το 2009 με έδρα την Θήβα, έχοντας ως σκοπό την παροχή ερευνητικών, αναλυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα κυριότερα πεδία αναλύσεων του εργαστηρίου είναι το νερό, το κρασί, το ελαιόλαδο, το χώμα και τα αγροτικά προϊόντα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των αναλύσεων είναι τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένα, πιστοποιημένα με ISO και εγγυώνται το σίγουρο αποτέλεσμα και την ακρίβεια της μέτρησης σε κάθε ανάλυση εξαλείφοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο λάθος.