Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Αναλαμβάνονται οικονομοτεχνικές μελέτες, συμβουλευτική και υποστήριξη επιχειρήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), προώθηση επιχειρήσεων μέσω διαφημιστικών προτάσεων, στρατηγική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις επιχειρήσεων.Είμαστε μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις λογιστικής και επιχειρησιακής συμβουλευτικής για εταιρείες, ιδιώτες αλλά και το δημόσιο. Παρέχουμε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους εξής τομείς: λογιστική και φορολογία, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ), αξιολόγηση επενδύσεων, κοστολόγηση, στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρηματικά σχέδια.Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάπτυξη και την προώθηση επιχειρήσεων. Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ), εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων, χρηματοδοτικά προγράμματα, συμβουλευτική για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.