Βρέθηκαν 28 αποτελέσματα, 3 σελίδες

Χρήστος Πλατής

Το τεχνικό γραφείο μας είναι εξειδικευμένο στη μελέτη, στον σχεδιασμό, στην αδειοδότηση και κατασκευή κτηριακών έργων. Από το 1998 έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε διάφορα σχήματα μηχανικών, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει κάνει επίβλεψη των κατασκευών και αδειοδοτήσεων δεκάδων κατοικιών, καταστημάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων, τουριστικών καταλυμάτων και βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.

Μανώλης Αυγουστής

Αναλαμβάνουμε επιτυχώς ότι αφορά την έκδοση αδειών δόμησης για ανέγερση οικοδομής, την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, την κατασκευή κτιριακών έργων, την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και πολλά άλλα.

BFC

Αντικείμενο του τεχνικού γραφείου μας αποτελεί η ολική ή περιορισμένης κλίμακας ανακαίνιση διαμερισμάτων ή επαγγελματικών χώρων και η παράδοση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, προωθούμε την εργονομία των χώρων συνδυάζοντας και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Μιχάλης Φραγκιουδάκης

Το τεχνικό μας γραφείο έχει ως στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στον ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα των κατασκευών υπό το πρίσμα της Ενεργειακής Διαχείρισης και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγων ΔΕΗ και πιστοποιητικών τεχνικού Ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ανελκυστήρων, μελέτες θερμικών απωλειών, μελέτες κλιματισμού και ψύξης, μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή που μεταβάλλει την ταυτότητα και υπόσταση των οικοδομημάτων. Η στελέχωση από υπεύθυνους και εξειδικευμένους μηχανικούς, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άρτια ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς καμία επιβάρυνση των πελατών μας, όσων αφορά γραφειοκρατικά ζητήματα και διαδικασίες που προκύπτουν κατά τα στάδια της έκδοσης και υλοποίησης του έργου. Με την παραλαβή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και αποπεράτωση του έργου.Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει πολεοδομικές, τοπογραφικές μελέτες, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, τοπογραφικά διαγράμματα, βεβαιώσεις μεταβιβάσεων, ενεργειακά πιστοποιητικά, διορθώσεις, χωρικές μεταβολές κτηματολογίου.Τοπογραφικά διαγράμματα, οριοθετήσεις, οικοδομικές άδειες και λοιπές υπηρεσίες μηχανικών σε οργανωμένο τεχνικό γραφείο αποτελούμενο από διπλωματούχους μηχανικούς, αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς.Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που άπτονται της ειδικότητας του μηχανικού και ειδικότερα του τοπογράφου μηχανικού. Αποτυπώσεις, οριοθετήσεις, χαράξεις, καθορισμοί αιγιαλών, έκδοση αδειών δόμησης, έκδοση αδειών μικρής κλίμακας.Τεχνικό γραφείο τοπογραφικών μελετών αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, άδειες δόμησης, συμβόλαια μεταβιβάσεων, άδειες φωτοβολταϊκών, εύρεση χαμένων οικοπέδων, φωτοερμηνείες, χαράξεις οικοπέδων, πράξεις εφαρμογής, ενστάσεις σε δασικούς χάρτες κτηματολογίου, τροποποιήσεις ρυμοτομικών.Το τεχνικό γραφείο μας είναι στελεχωμένο από έμπειρους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων. Αναλαμβάνουμε μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές και διεύθυνση τεχνικών έργων, ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις, οικοδομικές άδειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, αντισεισμική ενίσχυση κτηρίων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, δημόσια και ιδιωτικά έργα.Τεχνικό γραφείο που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες με πολυετή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία αναλαμβάνει όλα τα τμήματα της υλοποίησης ενός έργου από την μελέτη έως και την κατασκευή με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνονται άδειες, μελέτες και κατασκευές κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικά και εφαρμογές. Εκδίδονται βεβαιώσεις νομιμότητας.Το τεχνικό γραφείο Αναλογία, στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων γνωστικών και επιστημονικών αντικειμένων και ειδικοτήτων. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, σε τομείς κατασκευής και ανακαίνισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων, από την πρώιμη φάση του σχεδιασμού έως και την τελική παράδοση. Η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.